Форум за Духовни Търсачи
Дзенкс!

Взлюк - дискусия

Неактивен Синеочка

 • Мечтател
 • Global Moderator
 • Потребител неЧовек
 • *
  • Публикации: 968
 • Find your way
Глас, пишеш си твоите си умотворения във Влюк темата, а ако някой иска да дискутира написаното от твб пише тук  ;), ако желаеш да му отговориш и ти пишеш тук. Просто направихме темата ти информативна, а втората е за дискусии, за да не я разводняваме. Така съгласен ли си?
Когато падна искам да е , защото съм скочила, а не защото някой ме е бутнал..


Неактивен Гласът на истината

 • Редовен
 • *
  • Публикации: 164
 • Дзен
Добре!

Значи със Странник дискусията ще водим тук,а в другата тема ще представя една „по-чиста“ версия на идеята за това какво е,как се възприема и какви възможностти дава представата за съществуването на Взлюкът.Така става ли?
И ще познаете истината,и истината ще Ви направи СВОБОДНИ!


Неактивен Странник

 • Потребител неЧовек
 • *
  • Публикации: 585
 • Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Странник ще пише и коментира където прецени за необходимо.
Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Бъди промяната която искаш да видиш в този свят!


Неактивен Гласът на истината

 • Редовен
 • *
  • Публикации: 164
 • Дзен
Същото ще направи и Гласът на истината!
И ще познаете истината,и истината ще Ви направи СВОБОДНИ!


Неактивен Странник

 • Потребител неЧовек
 • *
  • Публикации: 585
 • Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Не съди по себе си за другите Гласи .

За какво ми е да мразя ? Имам си къде по интересни занимания за правене пред това да си губя времето да мразя когото и да е и каквото и да е.
Мразят само тези които не осъзнават в какво се намират всъщност.
Или ми внушаваш че трябва да съм като теб?За лъжи няма какво да коментираме просто.Лъжата по правило е неистина,измислица.В моите думи не се позовавам на изсмислени от мен думи като взлюкът например.Позовавам се преди всичко и най-вече на написаното от теб Гласи .

Но както винаги такива като твоя милост Гласи когато не са в състояние да защитят гледната си точка от критиката обикновено изпадат в малодушни и дребнави опити да омаловажат персонално човека с всевъзможни епитети както им хрумне и то без основание.
Защо ли? Защото са безпомощни ,защото не познават ни най-малко опонента си за да могат да кажат по негов адрес каквото и да е.
Но такива безпомощни хора бълват огън и жупел в своята безпомощност ... колко жалко е това всъщност,просто без коментар повече.
На какво се основава моята критика?
На Вселената преди всичко и на Реда който съществува в нея.
Виждам също преливането на енергията в материя и обратния процес ,но никъде в това не се вижда,засича или може да се измери някакъв взлюк който да е едното и другото едновременно.За целта си има ясно дефинирани понятия които си значат точно това за което са определени от самите хора за да се разбират правилно в комуникацията по между си.

Единственото което си позволих да обобщя персонално за Гласи е че Вселената го отхвърля заедно с неговия взлюк и то по съвсем осезаем начин който не е моя измишльотина ,а факти споделени от самия автор на темата в неговите встъпителни излияния.
Нека се вгледаме за малко и в стремлението на автора на темата -искал да създаде модел на взлюка за да го публикува в реномираните научни списания .
Гласи това ли е твоята лелеяна мечта? Твоя звезден миг на слава?За това ли така разпалено защитваш своята теза за взлюка?
Наясно ли си колко дълъг път трябва да извървиш за да стигнеш въобще до възможноста да публикуваш в тези издания каквото и да е?
Или имаш друга по основателна причина по която кой знае защо не се произнесе в последния си пост?Интересно е да споделиш защо подминаваш с мълчание всички неудобни въпроси зададени от мен.
Отговори ми на следните  въпроси Гласи.
Как наричаш и категоризираш хората които разрушват всичко пред очите си?
Който борави с разрушителанта сила на Нищото какво друго на практика може да постигне освен разрушение?
Мислиш ли че големите червени букви и цигански шарении значат нещо за някого тук? За дебили ли ни възприемаш с тези похвати?
Не ставай смешен приятелю...не се опитвай на краставичар краставици да продаваш или да ни отъждествяваш със себе си.

В резюме - какво е взлюкът ?
Енергия,материя,Божията плът,Божията воля ,Бог?Това са твои думи и твърдения Гласи които просто цитирам и обмислям .Следователно по твоята логика и модел на мислене и ти си религиозен фундаменталист.
 
Нима Гласи е открил идеята за Бог?Ами тези понятия си имат свои имена които изброих вече.Тогава за какво ми е взлюкът като понятие след като са измислени други отдавна?
След като е всичкология на всичко значи обезличава всичко в безлична маса в която няма как да се изброят параметри,качества,свойства.
Прави впечатление изброяване и цитиране на най -различни идеи в които изведнъж се вмъква някакво понятие от което на практика няма никаква нужда,смисъл или необходимост в чисто логичен и семантичен план.А още по малко пък обяснява нещо или извежда някакво ново неприсъщо на другите назовани с други имена неща свойства.

Към какво ви води Странник?
По същество.
Редът не е Сътворен от човека,нито от взлюк или друга човешка приумица.
Защо ли? Защото този Ред е уникално сложен и огромен за човешкия потенциал.
Човекът и неговото съзнание са следствие от този Ред и самия човек живее и съществува благодарение именно на Него.
Колкото и да се бием в гърдите като първобитни примати колко ни е ясно всичко това няма как да се промени.

Относно математическия модел и тензорите.
Ще си дам труд да поясня на читателя що за дзвер е тензора и има ли то почва у нас.
Тензорът е величина която се налага да се въведе когато се описва характера на някаква кривина за да се определи и нейната метрика.
Евклидовата геометрия се занимава предимно с прави и равнини в които липсва кривина.
Римановата геометрия се занимава само с криви равнини и ги описва с  тензори които описват и съответния клас на кривина.
За да направя приблизителен паралел както е в евклидовата геометрия въвеждаме х,у,z за 3 измерно пространство от равнини.
Когато имаме равнини с тензор на кривина = 0 то от това следва пряко че равнината е според евклидовата геометрия и аксиомите и теоремите на същата геометрия са приложими в тези така дефинирани равнини.
По съвсем друг начин стои всичко с равнини с тензор на кривина различен от 0 . В такива равнини и повърхнини вече действа друга метрика която самата реалност ни показва.Там евклидовата геометрия пропада безславно.
Нагледния пример е в триъгълника с 3 прави ъгъла .
В евклидовата геомтрия това е невъзможно поради липсата на кривина и съответната метрика на равнината която се поражда от това.При тази метрика и нулев тензор на кривина сбора на трите ъгъла е винаги 180 градуса.
В римановата геометрия такъв триъгълник е възможен и сбора на трите му ъгъла дори може да надхвърли 270 градуса при тензор на кривина различен от нула.
Ключовата разлика в двата случая е в метриката .Елементарния анализ на прости факти и примери показва и доказва че кривината с нейната метрика определя последващите свойства и възможности на пространството което се разглежда.
След това кратко въвеждане в тензорите и какво значат се връщаме към епохалния труд на Гласи и ще докажем несъстоятелността на взлюка.
Дадох си труд да разгледам формулите които е представил нашия приятел Гласи и се видя че той ползва за източник следния сайт:

http://mathpages.com/rr/rrtoc.htm

И по -точно цитирам:

http://mathpages.com/rr/s5-08/5-08.htm

It's worth noting that Einsteinian gravity is possible only in four dimensions, because in any fewer dimensions the vanishing of the Ricci tensor Rμν implies the vanishing of the full Riemann tensor, which means no curvature and therefore no gravity in empty space. Of course, the actual field equations for the vacuum assert that the Einstein tensor (not the Ricci tensor) vanishes, so we should consider the possibility of G being zero while R is non-zero. We saw above that G = 0 implies R = 0, but that was based on the assumption of a four-dimensional manifold. In general for an n-dimensional manifold we have R − (n/2)R = G, so if n is not equal to 2, and if Gμν vanishes, we have G = 0 and it follows that R = 0, and therefore Rμν must vanish. However, if n = 2 it is possible for G to equal zero even though R is non-zero. Thus, in two dimensions, the vanishing of Gμν does not imply the vanishing of Rμν. In this case we have
 


where λ can be any constant. Multiplying through by gμν gives
 

 
This is the vacuum solution of Einstein's field equations in two dimensions. Oddly enough, this is also the vacuum solution for the field equations in four dimensions if λ is identified as the non-zero cosmological constant. Any space of constant curvature is of this form, although a space of this form need not be of constant curvature.
 
В превод :

Трябва да отбележим, че за Айнщайн гравитацията е възможна само в четири измерения, защото в каквито и да било по-малко на брой измерения намаляващия тензор на Ричи  Rμν предполага пълно  премахване на Риман тензора, което означава, че няма да има изкривяване и следователно няма да има гравитацията в празно пространство. Разбира се, реалните полеви уравнения за вакуума твърдят, че тензорът на Айнщайн (не на Ричи тензор) изчезва, така че ние трябва да  разгледаме възможността за G да е нула, докато R не е нула. Видяхме по-горе, че G = 0 означава, R = 0, но това се основава на предположението за четириизмерно пространство. По принцип за N двумерно пространство  имаме R - (N / 2) R = G, така че ако п не е равно на 2, и ако Gμν изчезва, имаме G = 0 и следва, че R = 0, и следователно Rμν трябва да изчезне. Въпреки това, ако п = 2, е възможно да G равен на нула, въпреки че R не е нула. По този начин, в две измерения, изчезването  на Gμν не означава изчезването на Rμν. В този случай имамеТова е  решение за вакуума според уравненията на Айнщайн за две измерения. Странното е, че това също е решение за вакуум в уравненията на полето за четири измерения, ако λ е идентифицирана като космологичната константа различно от нула. Всяко пространство с постоянна кривина е от този вид, въпреки че пространството с тази форма не е необходимо да бъде с постоянна кривина.

Край на цитата.

За което имаш моите адмирации Гласи- все пак не са много хората които четат и се интересуват от подобна материя.
Нека се уточним - няма нищо лошо човек да представя някаква идея като се позовава на източници.
Всъщност това е стандарт в световната научна дейност.
Но когато ВЕЧЕ ОТКРИТА И ДОКАЗАНА теория се приписва от даден автор за негово дело - това е плагиатство.

Сега ще посоча от къде точно нашия приятел Гласи е изплагиатствал своята идея за λ=n/ρ.

След откритието на Хъбъл че Вселената се разширява Айнщайн остава в неудобна позиция по времето когато е създал ОТО и СТО.
Заради това въвежда и космологичната константа .
Фридман през 1922 г. предлага математически модел където λ в крайните си преработени уравнения е представена в различни гранични състояния спрямо новото откритие на Хъбъл.

Цитирам с превод от източника:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0

Ако поставим в уравненията на ОТО метриката за идеално пространство и равнина ще получим система от уравнения:

Уравнение на енергиятаУравнение на движениетоУравнение за непрекъснатост и еднородносткъдето Λ — космологическа константа, ρ — средна плътност на  Вселената, P — налягане , с — скорост на светлината.

Край на цитата.

Ако някой си даде труд да погледне в линка с теорията на Фридман ще проследи различните гранични състояния които са описани като възможни модели на еволюцията на  плътноста на веществата с техните уравнения за състоянието.
По надолу са описани различните гранични случаи които засягат динамиката на разширението на Вселената според различите стойности на λ .
Прави впечатление следното в посочения от мен за последно пасаж.

Цитирам с превод:

В случая когато космологичната константа е равна на нула ,то промяната на H0 изцяло зависи от началната плътност на веществата.Край на цитата.

Елементарния анализ на уравнението ясно посочва наличието на извода който Гласи си присвоява.А именно наличието на променливите ρ — средна плътност на  Вселената, P — налягане .
Което пряко доказва че нашия Гласи или е преоткрил топлата вода която е открита още през 1922г. или си присвоява постижението на други умове.
Топлата вода е открита вече.Съжалявам  -  не ставай все повече смешен.Имай на предвид че ако застанеш пред една аудитория от учени ще те обезкостят за нула време в унижожителна критика.
Още по трагикомично е положението че в твоя случай ти се позоваваш на уравнението което е частен случай с двумерно пространство което с известни уговорки важи и за 4 мерно пространство.А тази уговорка е показателна - космологичната константа трябва да е различна на нула.


Бедни ми Гласи нима ти е трудно да разбереш че свойствата на пространството се определят от неговата метрика и размерност,а не от твоя взлюк?
Кога ще разбереш с бедния си ум че за да се разширява каквото и да е - това същото разширяващо се НЕЩО трябва да има КЪДЕ и според КАКВО да се разширява?
И НИЩОТО не радробява НЕЩОТО ,а НИЩОТО става поле за изява,развитие,разгъване на скрит потенциал на НЕЩОТО и то при определени условия в които НИЩОТО е различно от сингурлярност т.е еднородност.
Ако затворим цялата Вселена в една тенджера то метриката и размерността И ще е в рамките на тази тенджера и няма къде да мърда.Според тази метрика която сме и наложили тя ще се прекоординира в себе си в изкривена версия на самата себе ( спрямо оригинала)  си според метриката която сме и разрешили.Един вид ще я вкараме в състояние преди Големия взрив.
Ако обаче премахнем тенджерата като ограничение на нейната метрика и размерност Вселената ще се развие и разгъне според пространството което сме и позволили и ще развие изцяло своя потенциал вече в крайните си възможни състояния.
От това пряко следва като извод че щом Вселената се разширява все още то ТЯ все още е в развитие  и не е постигнала пълния си потенциал на проява.
И няма как твоя взлюк да има значение и участие в това.Има значение  кривината на пространството които формират и метриката.А както е известно гравитацията изкривява пространството ,следоватетелно и неговата метрика.Материята концентрирана в малък обем поражда огромна гравитация която променя пространството.

Но целта на нашата дискусия е да се анализира взлюк като понятие и идея.
До тук разбрах следното - взлюкът е материя,енергия,Божия плът,Божия воля ,в последните редове вече взлюка е и метрика на пространството.
Въобще взлюка е с претенции да Е и да бъде  ВСИЧКО.Или с други думи Бог = взлюк.
Сега ще направя опит да поставя понятието взлюк в момента в който трябва да предам и дефинирам някаква идея или понятие.

Оригинални изречения - И няма как твоя взлюк да има значение и участие в това.Има значение  кривината на пространството които формират и метриката.А както е известно гравитацията изкривява пространството ,следоватетелно и неговата метрика.Материята концентрирана в малък обем поражда огромна гравитация която променя пространството.

Горния текст ще представя с употреба на понятието взлюк с претенциите да БЪДЕ ВСИЧКО изброено от самия автор.Не си измислям нищо,нито налагам мнение.Просто следвам една изкривена логика и анализирам нейните следствия дали са приложими в реалността.
Ето какво се получава:
И няма как твоя взлюк да има значение и участие в този взлюк.Има значение  взлюка на взлюка които формират и взлюка.А както е известно взлюка изкривява взлюка ,следоватетелно и неговия взлюк.Взлюка концентриран в малък взлюк поражда огромен взлюк който променя взлюка.

Разбрахте ли нещо като идея от последната ми интерепретация според претенциите на автора?
Каква информация възприехте за реалността в която живеете от интерпретацията ? Нулева нали?

Следователно пряко и косвено взлюкът ще възпрепятства предаването на информация от което и проявата на същата тази информация.
Но Създателя не е счел за нужно да спира предаването на информация.
От това пряко следва и несъстоятелността на концепцията за взлюка.

Ще се позова на горните си думи за метриката във физиката и ще я развия в менталния план за едно съзнание според Принципа на Подобие.

Когато едно съзнание възприема информация то достига до критичен за него момент в който събраната информация също като масата и гравитацията във физиката изкривява метриката на менталното поле .От това пряко следват нови свойства и възможности за самото ментално поле и съзнание.Което в пряк текст може да се нарече еволюция.Еволюцията е равитие,нови способности и възможности,усъвършенстване на вече съществуващото до по високо ниво на съществуване.Разширение на съзнанието.

Неспособността да се възприема нова информация и/или загубата на информация възпрепятства развитието на метриката на това ментално поле и съзнание което води и до застой или инволюция.Инволюцията е регрес,унищожение,разлагане,смърт.Колапс на съзнанието.

В крайния си поглед над цялата идея и концепция за взлюка неговата принадлежност по скоро може да бъде приравнена към сингулярност.
Уеднаквяването на всичко съществуващо като обект или физически закон в едно единствено еднородно състояние каквото е  взлюкът може да бъде окачествено само и единствено като смачкване на цялото разнообразие на Вселената в сингулярност и еднаквост.
А това е пряко казано е колапс и унищожение на Вселената.
Слава Богу Вселената се развива в своето безкрайно многообразие по съвсем други Закони в които взлюк не съществува!Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Бъди промяната която искаш да видиш в този свят!


Неактивен Wolfgar

 • Потребител неЧовек
 • *
  • Публикации: 1498
 • Път - не е пред теб, а около теб!
Аз не псувам .. често ... ама и сега няма да изпсувам ...
Но реално си представих как Нютон пита ябълката - ама ти добре ли си, че ме биеш по главата! Я марш по пътя ти, да си висиш на дървото, а ако не искаш, ще те изям и ще пратя в небитието!

Та ... не съм ви изчел .. ама то не ми се губи и време ... само по диагонал от горе от горе ... ама да ... вярно черното е черно и слънцето изгрява от изток, освен ако не си на луната ... там май изгрява от запад ... и на някой малко по-далечни космически обекти ...

Та да се върна на мисълта ми доколкото я има ... всичко тече, всичко се върти - освен това което смята че Е! То и то го прави, ама като ябълка, щото ябълката е Е!
"Ето да вземем теб - ти си прост... не умствено разбира се ... ама се правиш на сложен ... сигурно за да си по-интересен на себе си ... :D"


Неактивен Mортиша

 • Зарибен
 • *
  • Публикации: 416
 • Дзен
Тайните на някои Думи и Понятия през Призмата на Буквалната Философия,разкрити с малко Думи

Буквална Философия - Българотракийска Кабала
 Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото

 В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
 Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
 Силата на Думите - Думите на Силата
 Дела с Думи - Буквално Казано

 Търсачът и Тълкувачът на Думи

 Природата на Думите. Думите на Природата.
Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата.Думата на Името.
Името на Името.Думата на Думата.

Свещеният Мъртъв Тюркско-Тракийски-Български Език
 ПраРеч и ПраЕзик
 ПраРечие - Пророчие
„Най-добрият начин да се спасиш от чуждите дракони, е да си имаш свой собствен Дракон”


Неактивен Гласът на истината

 • Редовен
 • *
  • Публикации: 164
 • Дзен
Както ТИ самият цитираш Странник:

Цитат

This is the vacuum solution of Einstein's field equations in two dimensions. Oddly enough, this is also the vacuum solution for the field equations in four dimensions if λ is identified as the non-zero cosmological constant. Any space of constant curvature is of this form, although a space of this form need not be of constant curvature.

което ТИ самият превеждаш като

Цитат

Това е  решение за вакуума според уравненията на Айнщайн за две измерения. Странното е, че това също е решение за вакуум в уравненията на полето за четири измерения, ако λ е идентифицирана като космологичната константа различно от нула. Всяко пространство с постоянна кривина е от този вид, въпреки че пространството с тази форма не е необходимо да бъде с постоянна кривина.

Както ТИ самият казваш уравнението

Цитат
http://mathpages.com/rr/s5-08/5-08_files/image018.png

е ВАЛИДНО когато космологичната константа λ е различна от нула.А за да може λ да бъде различна от нула,то тогава КАКВО условие трябва да е изпълнено,А?

Как си с тензорните уравнения?  ;D

Да има ГРАВИТАЦИОННА сила,която действа НАВСЯКЪДЕ във времепространството НЕзависимо от разпределението на масата в него-ТОЧНО тва,което Аз САМИЯТ имам предвид,когато казвам,че именно Взлюкът ЧРЕЗ взаимодействието си с Нищото ражда НЕпрекъснатото разширение на Вселената!“противоречие“ с физиката НЯМА!

Когато Взлюкът си ВЗАИМОдейства с Нищото,то самото Нищо НЕ го „поглъща“ ВЕДНАГА.Прав си,че в края на краищата Нищото „ще спецели“ и цялата Вселена ще СПРЕ съществуването си.Но Краят на светът НЕ е „нов“ мотив в човешката история,нали така?Всичко което се ражда,и УМИРА,всичко,което се създава,се и РАЗРУШАВА,когато хвърлиш топката нагоре(може би напоследък гледам твърде много футбол  ;D  ),то в края на краищата тя и ПАДА НАДОЛУ,всичко,което започва,и СВЪРШВА!Ти самият би трябвало да МОЖЕШ да го разбереш БЕЗ ПРОБЛЕМ,ако имаш тази толкова широка обща култура във въпросите на религията и философията,за която ПРЕТЕНДИРАШ,че имаш!Въпросът е ЗАЩО става така?Коя е ДВИЖЕЩАТА СИЛА на този процес?Аз отговарям ИМЕННО на този въпрос сега-ДВИЖЕЩАТА СИЛА както на разширяването на Вселената,така и на нейния КРАЙ е именно Взаимодействието на Взлюкът с Нищото!Или както обичам ДА КАЗВАМ:

„Както сме дошли,така и ЩЕ СИ ОТИДЕМ!“

Именно първоначалната поява на Нищото в „божия план“ е причината Взлюкът да встъпи във ВЗАИМОдействие с него,което да доведе до ВЪЗникването на ТВОРЕНИЕТО!Я ми кажи ТИ(като толкова много „разбираш“ от теология тогава)КАКВО самият Бог ИЗПОЛЗВА за да създаде ВСИЧКО,а?ОТ КЪДЕ произлизаме и ОТ КАКВО сме направени?Щото Аз използвайки своята идея за ВЗАИМОдействието на Взлюкът с Нищото мога да ТИ ОТГОВОРЯ на този въпрос МНОГО лесно-Бог е използвал ИМЕННО Нищото като ПРИЧИНАТА и следователно ИЗТОЧНИКЪТ на ЦЯЛОТО ТВОРЕНИЕ чрез неговото ВЗАИМОдействие с Взлюкът!Защото когато Взлюкът ВЗАИМОдейства с Нищото,то неговото РАЗпадане и съответно ПОГЛЪЩАНЕ от него НЕ става ВЕДНАГА,това МОЖЕ ли да го разбереш?Затова казвам,че Взлюкът ВЗАИМОдейства с НищотоНЕ,че „просто“ се поглъща и разпада от него.Това ВЗАИМОдейства става ЗА ВРЕМЕ-всъщност ТОБНО за този период от време необходим за да протече ЦЯЛАТА история на Вселената.Разбираш ли?

По същия начин по който,ако ПАДНЕШ в една черна дупка,то твоята маса и енергия стават ЧАСТ от черната дупка в момента,в който ти всъщност ПРЕСЕЧЕШ хоризонта на събитията,но ти всъщност НЕ си разрушен физически до момента когато достигнеш Сингулярността,то ПО АБСОЛЮТНО СЪЩИЯ НАЧИН и Взлюкът ЗАПОЧВА своето взаимодействие с Нищото в момента когато историята на Вселената започне,но той ще го ЗАВЪРШИ и следователно ще бъде УНИЩОЖЕН от него в момента в който и ЦЯЛАТА история на Вселената завърши!Капиш?

Именно това ОБЯСНЯВА и „противоречията“,които ТИ се опитваш да „изтъкваш“!Всъщност противоречия НЕ съществуват,а това което съществува Е твоята НЕспособност ДОРИ да можеш ДА СХВАНЕШ моята мисъл!Наистина НЕ знам Аз ли съм много умен,ти ли си много глупав,или може би нещо НЕ искаш да ЧЕТЕШ,но това което се опитвам да ТИ кажа е,че когато Взлюкът започне да ВЗАИМОдейства с Нищото по същия начин по който когато в НАШАТА СОБСТВЕНА ВСЕЛЕНА когато се получат сингулярностти в резултата на струпването на твърде много маса и енергия в твърде МАЛЪК обем те ВЕДНАГА биват „заобиколени“ от хоризонт на събитията и времепространство с „особени“ свойства,то така ПО СЪЩИЯ НАЧИН когато Нищото „навлезе“ във Взлюкът-НАРОЧНО е в кавички защото това взаимодействие протича ОТВЪД познатите ни представи за време и пространство поради и което използването на каквито и да е било глаголи а движение е НЕприемливо относно него-то ПРЕДИЗВИКВА един своеобразен „ефект“ на РАЗцепване на Взлюкът-нарушаване на ЦЕЛОСТТА му,който води до възникването на това,което НИЕ наричаме празно пространство и този ефект може САМО да се увеличава,но НЕ и да намалява и ЧЛЕНЪТ n в написаното от мен УРАВНЕНИЕ λ=n/ρ представлява МЕРИЛО за СКОРОСТТА на това разширение-тоест за РАЗМЕРЪТ на силата,която ПРАЗНОТО ПРОСТРАНСТВО генерира на материята за да може тя да се ОТДАЛЕЧАВА от него!Голямо n-бързо разширение и КРАТКА история на Вселената,малко n-бавно разширение и ДЪЛГА история на Вселената,РАЗБИРАШ ЛИ?И така РАЗМЕРЪТ на ЦЯЛАТА история на Вселената може да се определи от стойността на ЕДИН ЕДИНСТВЕН ЧЕЛН в ЕДНО ЕДИНСТЕВЕНО УРАВНЕНИЕ!И това,ако НЕ е математическа красота!  ;)

В зависимост от скоростта на РАЗширение на ПРАЗНОТО ПРОСТРАНСТВО съответно ВЪЗниква и негово ПРОТИВОпоставяне-по СЪЩИЯ начин по който в КЛАСИЧЕСКАТА МЕХАНИКА на всяко действие съществува равно по сила и противоположно по посока ПРОТИВОдействие,то и в ОТО съществува СИЛА,която възниква когато ПРАЗНОТО ПРОСТРАНСТВО приложи своята СИЛА за да увеличава присъствието си във Вселената и затова в уравнението ми за космологичната константа(която ВЕЧЕ ПО ДЕФОЛТ просто НЕ може да бъде равна на 0 и така казаното от теб в горния превод се ПОТВРЪЖДАВА,а НЕ се ОТРИЧА)присъства членът за плътността ρ,НЕ за да се получи някаква ОСРЕДНЕНА стойност на космологичната константа,а за да покаже ВАРИАЦИЯТА Й в зависимост от РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО на масата и енергията в РАЗЛИЧНИТЕ областти на Вселената-тоест тук имаме една космологична константа,която е РАЗлична в различното времепространство,а НЕ е една и съща НАВСЯКЪДЕ и по ВСЯКО ВРЕМЕ(Капиш?).И когато тази сила започне да РАЗделя материята във Вселената,то от нейното ПРОТИВОдействие се получава и ДРУГА една сила-тази на ПРИВЛИЧАНЕТО на материята сама към себе си!И така ИМЕННО се обяснява ГРАВИТАЦИЯТА!НЕ като някаква сила на ПРИВЛИЧАНЕ предизвикана от САМАТА материя,а като ПРОТИВОдействието от НАЛИЧИЕТО на материя във Вселената на нейното РАЗширение!Така и Аз създавам една ЧИСТО НОВА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ на ГРАВИТАЦИЯТА,която ДОРИ е различна от тази на Айнщайн ВЪПРЕКИ,е съществува в КОНТЕКСТА на неговата собствена теория-и това е ЧИСТО НОВ МОМЕНТ във ЦЯЛАТА ФИЗИКА!Сега разбираш ли ЗАЩО твоите „цитатчета“ са НЕконсистенти с моето УРАВНЕНИЕ и с моята ТЕОРИЯ или ОТНОВО дори НЕ си в състояние да разбереш ЗА КАКВО ГОВОРЯ!??????

Кажи ми КЪДЕ Фридман говори за ВАРИРАЩА в рамките на самата Вселена на различно място и по различно време КОСМОЛОГИЧНА КОНСТАНТА и КЪДЕ Фридман ти говори,че има зависимост на стойността на САМАТА космологична константа от РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО на материята във Вселената,та КАМО ЛИ да говорим за съществуването на постоянене ТЕМП на разширени на САМОТО пространство в нея?

Това,което Фридман ти казва е,че стоността на H0 зависи ИЗЦЯЛО от НАЧАЛНАТА плътност на материята при положение,че космологичната константа е равна на 0-едно ПРЕДположение,което е ПО ДЕФОЛТ ПОГРЕШНО,когато поставим НЕпрекъснато РАЗШИРЕНИЕ на празното пространство във Вселената като УСЛОВИЕ в уравненията,защото за да има КАКВО да движи това РАЗширение,то трябва да има ПРИЧИНА за него и като математически израз на това разширение се явява ИМЕННО САМАТА космологична константа.Това което ТИ цитираш като модел за разширението на Вселената всъщност представлява решение на уравненията на Айнщан при ПРЕДВАРИТЕЛНО избрани условия на ПОСТОЯНСТВО на космологичната константа във времето и пространството,при което съдбата на Вселената се определя от СТОЙНОСТТА на средната й плътност в началния й момент на сътворение(което е така „леееко ГЛУПАВО“ предложение,ако се ЗАмисли човек при положение,че съвременната космология работи с концепцията,че Вселената НАЙ-вероятно е произлязла от СИНГУЛЯРНОСТ,а тя като такава има БЕЗкрайна плътност и съответно просто НЯМА НАЧИН да вкараш тази БЕЗкрайност в уравнение)и от СКОРОСТТА на Разширението й(ЦЕЛИЯТ смисъл на този модел е БИЛ да се „сметне“ дали в тогавашния момент Вселената е била в състояние на разширение,свиване или на постоянно състояние без нито едното,нито другото да ДОМИНИРА).Тоест този модел просто НЕ може да ИЗВЕДЕ НИКАКВА космолочична константа и следователно просто НЕ може да даде ПРИЧИНИ,които да показват ОТ КАКВО да зависи стоността й!И това е било СЪВСЕМ логично за времето по което е ПРАВЕН този модел,защото както ВЕЧЕ КАЗХ неговата крайна ЦЕЛ е била да даде ТЕОРЕТИЧНА РАМКА,в условията на която да могат да се „вкарата“ данните за движението на галактиките,които вече са започвали да ставата експериментално постижими по това време и така да се определи ДАЛИ Вселената се разширява,свива се или е в постоянно състояние,а НЕ да извежда КАКВАТО и да е било стойност на космологичната константа или да описва КАК може да бъде изведена ТЯ!

Самият „модел“,която ти цитираш като „изплагиятстван“ от мен НЕ може дори ДА ВКЛЮЧИ концепцията за ДИНАМИЧНО ПРОМЕНЯЩА се космологична константа,та КАМО ЛИ да покаже,че гравитацията СЕ ПРИЧИНЯВА и като такава стойността й ЗАВИСИ от темпът на РАЗширение на празното пространство във Вселената,та КАМО ЛИ да съм бил „изплагиатствал“ нещо си ми.Май,май САМО ТИ си този,който НЕ разбира за какво ГОВОРИ и може САМО да прави „копи-пейст“ на модели от Интернет без ДОРИ да ги разбира!   :)

П.П..А за учените НЕ се притеснявай-те ПОНЕ са наясно със САМИТЕ МОДЕЛИ затова и ще МОГАТ да оценят ОРИГИНАЛНОСТТА ми.Както вече може би ЗАПОЧВАШ да разбираш Аз НЕ съм „някой си“,който САМО си пише из Интернет за демони и извънземни,а имам РЕАЛНИ ПОЗНАНИЯ по въпросите,за които ГОВОРЯ!И когато съм ГОТОВ и ще ПРЕДСТАВЯ тази теория пред КВАЛИФИЦИРАНА ПУБЛИКА-НЕ пред „някакъв си ми“ Интернет-„капацитет“,който ДОРИ НЕ може да разбере за КАКВО говори и може САМО да ПОВТАРЯ уравнения видяни в Интернет като ПАПАГАЛ!  ;D

П.П.2..И МОЛЯ ТЕ СПРИ да ПОДвеждаш хората,които и „грам НЕ разбират от математика“ за истиското значение на думите ми!Като написах това уравнение вече те ТЕСТВАХ колко „мнооооооооого разбираш“ от ОТО и от уравненията на полето на Айнщайн и то се видя,че ВЪОБВЩЕ не мож` ОТБРА от това,за КОЕТО ГОВОРИШ!  8)

ГОУ`ЕМ „КАПАЦИТЕТ“.Наистина!  ;D  ;D  ;D  :)  :o
И ще познаете истината,и истината ще Ви направи СВОБОДНИ!


Неактивен Странник

 • Потребител неЧовек
 • *
  • Публикации: 585
 • Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Противоречието във всичко е че влзюкът е понятие родено от един болен мозък което обезличава напълно всички други конкретни понятия в себе си.
Взлюкът бил гравитацията,Божията воля,енергията,светлината и какво ли още не друго за каквото и да се сетиш .
Това е напълно излишно и ненужно на никого дори в чисто семантичен план.
След всичката плява която си писал накрая като се замисли човек изпъкват само няколко неща:
-твоята арогантност
-твоята самовлюбеност и нарцизисиъм
-пълното неразбиране на понятията с които боравиш
-невъзможност да развиеш собствените си идеи в светлината на физиката колкото и да ти се иска
-никаква идея за истинския Ред в тази Вселена

С две думи за теб всички хора са глупаци и тъпанари, а ти си просветения слуга на кралицата от не знам къде си.
Не допускаш дори за миг че може да има хора с развити възможности и съзнания много повече от твоето.
Тъпо е както и откъдето да го погледнеш.
В случая апелирам да си промениш коренно позицията и отношението към хората.
В противен случай ще се разделим с теб.
Предупреден си !
Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Бъди промяната която искаш да видиш в този свят!


Неактивен Гласът на истината

 • Редовен
 • *
  • Публикации: 164
 • Дзен
Странно,Странник,а защо НЕ казваш НИЩО за моята хипотеза(да признавам,че все още е идея в процес на РАЗРАБОТКА и затова не е готова да бъде представянеа пред широка аудитория,но все пак Е НЕЩО),че когато вземем за стойността на космологичната константа λ израза λ=n/ρ и го поставим В САМИТЕ РЕШЕНИЯ НА УРАВНЕНИЯТА НА ПОЛЕТО на Айнщайн,то тогава получаваме стойност на λ РАЗЛИЧНА за различен момент от историята на Вселената и за различно място в нея,защото те стават зависими от моментното разпределение на материята и енергията в нея!?

Или по-точно-ЗАЩО бягаш от въпросите ми ПО СЪЩЕСТВО.Ти каза,че просто „съм бил копирал“ от модела на Фридман,НО не можеш да откриеш КАКЪВТО и да е било израз на космологичната константа в него(ЖОКЕР:в моделът на Фридман космологичната константа,затова е КОНСТАНТА,щото може да се определи САМО експериментално,а НЕ и да се извежда от самия модел-ти НЯКОГА,в който и да е било ДЯЛ НА ФИЗИКАТА да си чувал за КОНСТАНТА,която до може ДА СЕ ИЗВЕДЕ от самия модел,а НЕ да бъде ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО определима)?Претендираш,че МНООООООГО разбираш от изика,НО в момента,в който ти показах КАК моят израз λ=n/ρ се ВПИСВА в самите уравнения на полето ТИ самият всъщност СПИРАШ да говориш за физика и го обръщаш на ЛИЧНИ коментари относно моят характер и личност,а НЕ се опитваш да покажеш,че представените от теб позиции относно моето „ИЗплагиатстване“ от моделът на Фридман са ДЕЙСТВИТЕЛНИ или ОСНОВАТЕЛНИ!Че даж и ЗАПЛАШВАШ,че съм щял да бъда ИЗГОНЕН след като ТИ самия на практика СЕ ПРОВАЛЯШ да представиш ОСНОВАТЕЛНИ позиции за да можеш ДА ЗАЩИТИШ своите ОБВИНЕНИЯ!ЗАЩО така „обръщаш филийката“ ИЗВЕДНЪЖ?Да НЕ би нещо ДА СЕ УПЛАШИ,че просто НЯМА да си способен да ЗАЩИТИШ обвиненията си С ФАКТИ,а?  :)

Хайде,като си ТООООООООЛКОВА СПОСОБЕН и тоооооолкоз МНОУ РАЗБРАШ от ОТО,тогава КАЖИ ми какво се получава след като ЗАМЕСТИМ този наглед толкоз ПРОСТ израз в решенията на уравненията на полето за състоянието на ЦЯЛАТА Вселена,а?Какво става когато скоростта на РАЗширението на Вселената се покаже като ЗАВИСИМА от разпределението на материята в нея?Или може би НЕ можеш да разбереш въпросът ми,а?

Всъщност е доста ПРОСТ-какво става когато САМАТА стойност на λ стане ЗАВИСИМА от КОНКРЕТНАТА ПЛЪТНОСТ на материята в нея в даден момент от времето в дадена точка от пространството?Има ли тогава РАЗЛИКА в състоянието на ГРАВИТАЦИОННАТА СИЛА спрямо схващанията от класическата Нютонова механика за ПОСТОЯНСТВО на гравитационната сила във времето и пространството и за зависимост на ГОЛЕМИНАТА й САМО от разпределението на масата в пространството?Може и да се УЧУДИШ от получението резултата?

Айде,де,ОТговори на въпросите ПО СЪЩЕСТВО,а недей само „обръща разговора“ на ЛИЧНИ забележки и на ЗАПЛАХИ кой за КАКВО цял да бъде ИЗГОНЕН.Ето,Аз СПИРАМ с личните нападки и минавам на говорене САМО по същество за схващания и хипотези,които могат да бъдат защитени и подкрепени с ФАКТИ от РЕАЛНИЯ СВЯТ!

ЗАЩО не го направиш И ТИ!?

П.П..Пържена филийке,както Ти казах вече това ВСЕ ОЩЕ е „under construction“ начинание за мен и НЕ съм готов да го представя пред квалифицирана публика НАЙ-вече защото това което ти виждаш тук като идеи за стойността на космологичната константа и за взаимовръзката на ВЗАИМОдействието на Взлюкът с Нищото всъщност НЕ е ЦЯЛАТА работа върху който работя!Въпросът за стойността на космологичната константа и за силата ЗАД разширението на Вселената е ВАЖНА точка от „планът ми“,но НЕ е ЕДИНСТВЕНАТА такава!Разбираш ли?

Предпочитам да се справя и с ОСТАНАЛИТЕ точки,които ми оставата за да мога да изградя една ИСТИНСКА и ЦЯЛОСТНА теория на ВСИЧКО във физиката-мечтата на ПОКОЛЕНИЯ физици вече и тогава да представям вече постигнатото,а НЕ да го правя „парче по парче“,защото считам,че това ще бъде всъщност ВРЕДНО за цялостното ни разбиране за физиката и докато НЕ постигна отговор на ВСИЧКИ необходими ми въпроси,които трябва да разреша за да постигна тази „теоретична картинка“ и НЕ смятам да публикувам-ВЯРВАМ,че ми остава „още малко“ и затова все още ЗАдържам! :)

НО,това което мога да направя за теб е,ако предложението ти е НАИСТИНА сериозно-и тук имам предвид НЕ просто да си готов да занесеш „купчина листове“ на „някой си ми познат“ дето бил „завършил нещо си ми“,а да си готов да се опиташ да стигнеш до КВАЛИФИЦИРАНИ експерти по въпросите на ОТО и космологията мога да ти представя „един етюд“ по въпросите на Разширяването на Вселената в рамките на хипотеза за ПРОМЕНЛИВА стойност на космологичната константа в зависимост от разпределението на материята и енергията във Вселената,чиято ПРИЛОЖЕМОСТ към съвременната ни теортична физика ти бил могъл да изследваш.Съгласен ли си?
И ще познаете истината,и истината ще Ви направи СВОБОДНИ!


Неактивен Странник

 • Потребител неЧовек
 • *
  • Публикации: 585
 • Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Добре че ти светнах лампата за Фридман че май не беше го и чувал.
Или се правиш на приятно разсеян и просто плагиатстваш чужди мисли и идеи или наистина понятие си нямаш и съм ти посочил надежден източник на информация.
И вече големия разбирател се извъди.
Ами ако се беше зачел в частните случаи на Фридман щеше да си отговориш сам на въпросите вместо да пишеш нескончаемите си простотии които нищо не казват по същество. Уви обаче ...не можеш защото нямаш как да го разбереш това което е написано там .
И понеже нямаш потенциала за това ме провокираш аз да го направя вместо теб.
Предвид кой си и какъв си ( визирам арогантното ти нагло поведение ) затова спрях да ти правя анализи.
И не го криеш дори - толкова си нагъл и безочлив .
Най вече затова те предупреждавам защото моето търпение не е безкрайно и много бързо твоята регистрация заедно с твоите глупости ще изчезнат от лицето на форума.
В теорията ти за взлюка няма нито една интересна концепция, мисъл или градивна насока.Твоята теория не издържа на критиката и меко казано е излишна като такава предвид естеството и и претенциите да бъде всичко което е отдавна известно.
Твоя взлюк е едно недоразумение предвид как има претенциите да бъде всичко което отдавна е назовано,описано и усвоено от хората като познание.
Излишен е твоя взлюк защото не описва нито назовава нещо ново за Вселената. Ти описваш вече известни неща.
Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Бъди промяната която искаш да видиш в този свят!


Неактивен Гласът на истината

 • Редовен
 • *
  • Публикации: 164
 • Дзен
Цитат
Добре че ти светнах лампата за Фридман че май не беше го и чувал.
Или се правиш на приятно разсеян и просто плагиатстваш чужди мисли и идеи или наистина понятие си нямаш и съм ти посочил надежден източник на информация.
И вече големия разбирател се извъди.
Ами ако се беше зачел в частните случаи на Фридман щеше да си отговориш сам на въпросите вместо да пишеш нескончаемите си простотии които нищо не казват по същество. Уви обаче ...не можеш защото нямаш как да го разбереш това което е написано там .
И понеже нямаш потенциала за това ме провокираш аз да го направя вместо теб.
Предвид кой си и какъв си ( визирам арогантното ти нагло поведение ) затова спрях да ти правя анализи.
И не го криеш дори - толкова си нагъл и безочлив .
Най вече затова те предупреждавам защото моето търпение не е безкрайно и много бързо твоята регистрация заедно с твоите глупости ще изчезнат от лицето на форума.
В теорията ти за взлюка няма нито една интересна концепция, мисъл или градивна насока.Твоята теория не издържа на критиката и меко казано е излишна като такава предвид естеството и и претенциите да бъде всичко което е отдавна известно.
Твоя взлюк е едно недоразумение предвид как има претенциите да бъде всичко което отдавна е назовано,описано и усвоено от хората като познание.
Излишен е твоя взлюк защото не описва нито назовава нещо ново за Вселената. Ти описваш вече известни неща.

Ти пък ОТКЪДЕ знаеш какво АЗ ЗНАМ или НЕ!Знаеш ли например за метрика на Минковски и Шварцшилдовия радиус КАКВО са и как се получават,знаеш ли за решенията на уравненията на полето на Кер и СМИСЪЛЪТ им,за инфлацията и значението на отклоненията от средната стойност на фоновата радиация във Вселената,за теоремата на Пенроуз или пък за природата на внезапните появи на мощни изблици от гама лъчи(gama ray bursts)?Знаеш ли КОЛКО МНОГО неща Аз ЗНАМ дето ТИ НИКОГА НЕ си ги ЧУВАЛ?

За първи пт започнах да чета за общата теория та относителността на 15 ГОДИНИ!Имаш ли си някаква ПРЕДСТАВА ДО СЕГА колко МНОГО неща ЗНАМ дето Ти най-вероятно НИКОГА НЕ си Ги Чувал?Ако Ти НАИСТИНА знаеше толкова много,колкото ПРЕТЕНДИРАШ,че знаеш,то тогава и ти ИЗОБЩО нямаше да се занимаваш с решенията на уравненията на полето изведени от Фридман,защото щеше ОТДАВНА да си разбрал,че ЩОМ Фридман използва НАГОТОВО космологичната константа,то тагава и нейната стойност е НЕвъзможно да бъде изведена в рамките на САМИЯ модел!Ако МОЖЕШЕ да се изведе тоеретично в рамките на САМИЯ модел,то тогава НЯМАШЕ да е КОНСТАНТА!Капиш?  ;D

И сега СЛЕД като вече си „начеса крастата“ и ВЕЖДАШ,че просто НЕ можеш да намериш начин за да ме ОПРОВЕРГАЕШ прибягваш до „тактиката на ПОбойника“,ТАКА ЛИ!?Ще ме ЗАПАЛШВАШ с ИЗГОНВАНЕ!До там ли ти се „простират ПОЗНАНИЯТА“??!Като НЕ можем да НАМЕРИМ АРГУМЕНТИ против думите на НЕудобния,то НЕКА „просто“ си Го Изгоним!?

Хайде,като си тоооолкова „способен“ вземи и намери КОНТРА,но аргумент за възможността космологичната константа да има ПРОМЕНЛИВА стойност във времето и пространството и тази нейна стойност да ЗАВИСИ от разпределението на материята и енергията в конклетния момент и на конкретното място?Или пък като си тоооооооолкоз „НАчетен“ вземи и ДОКАЖИ,че съм бил „ИЗплагиятствал“ от някъде и ми покаже ДОРИ САМО ЕДИН физик,който НЯКОГА да е предлагал променлива стойност на САМАТА космологична константа в зависимост от плътността на материята на мястото където т се измерва?Само ЕДИН!МОЖЕШ ли!??  :)  ;)  ;D

П.П.И,САМО за твое сведение,Аз НИКОГА НЕ съм твърдял,че Взлюкът е ВСИЧКО!Това са ЛИЧНО ТВОИ интерпретации!Просто ми ВЗЕМАШ думите и ги ИЗкривяваш за да Ти „ойдисват на ЪКЪЛА“(ако си Го чувал този израз НЯКОГА)за да можеш ТИ мен ЛИЧНО да ме ЗЛЕпоставиш,а НЕ защото съм НЕправ!Чувал за латинския израз argumentum ad homine!?

Това,което Аз казвам ОТ САМОТО НАЧАЛО на тази тема е,че всичко е НАПРАВЕНО от Взляк,а НЕ,че всичко Е Взлюк!Тази „тъбнка разли-ЧКА МОЖ` ли Я разбереш?   ;D
И ще познаете истината,и истината ще Ви направи СВОБОДНИ!


Неактивен Гласът на истината

 • Редовен
 • *
  • Публикации: 164
 • Дзен
И сега „само да Те Светна“ Ти Мене по МАТЕМАТИКА и ФИЗИКА просто Не мож` МЕ СПРЯ!  ;D

Да,ПРИЗНАВАМ си,че по теология и МОЖЕ БИ по филсофия си ПО-начетен от мен,но с математиката и физиката се занимавам кажи речи през ЦЕЛИЯ си живот!Това са науките,в които съм НАЙ-добър още от училище и ако искаш ми вярвай,ако искаш-Не,но си имам и съответното ОБРАЗОВАНИЕ за да мога да защитя ДУМИТЕ СИ!   ;)  :)   8)

И така ето КАКВО имам „накратко“ предвид когато говоря за ПРОМЕНЛИВА стойност на космологичната константа и за решенията на урваненията на полето при нея:

Ако Ти НАИСТИНА си запознат с ОТО,а НЕ само се „преструваш“,че знаеш „нещо си ми....“ САМО за да можеш Ти Мен ЛИЧНО да Ме ЗЛЕпоставиш  ;D ,то тогава БИ ТРЯБВАЛО това уравнение да ти е ИЗВЕСТНОТака ли е?  ;D

Ако То НАИСТИНА Ти Е известно,то БИ ТРЯБВАЛО и да можеш БЕЗ проблеми да ИЗВЕДЕШ следствията в това уравнение от включването на λ в него,нали така?

Защото ТОГАВА уравнението се превръща в:

Gμν=8λπTμν

Нали така?

И КАКВО следва ТОГАВА от включването на членът λ в тензорът Тμν,който всъщност ПОКАЗВА разпределението на ГРАВИТАЦИОННАТА СИЛА във времепространството и така се явява МЯРКА за КРИВИНАТА му?

А ЗНАЕШ ЛИ,че тензорът на разпределението на енергията Тμν в САМАТА обща теория на относилеността се използва в КОвариантна форма,при което той може ДА СЕ ИЗВЕДЕ като

Тμν=Tαβxgαμxgβν

където Tαβ ти показва същия този тензор Тμν,но като мерило за СИЛАТА,която се упражнява ВЪРХУ обектите в полето на действие на този тензор при НЕпроменливо времепространство,тоест консистенто с КЛАСИЧЕСКАТА НЮТОНОВА ТЕОРИЯ ЗА ГРАВИТАЦИЯТА,а gαμ и gβν са МЕТРИЧНИТЕ тензори,които ВЕЧЕ ти показват САМОТО СЪСТОЯНИЕ на времепространството.На практика Tαβ,затова използлва като компоненти α и β за да може ПЪРВО да се определи гравитационната СИЛА при „нормални“ условия,тоест при КЛАСИЧЕСКА Нютонова гравитация и евклидово времепространство,а чак после да се внесат „корекциите“ за ИЗкривеното времепространство от метричните тензори.В такъв случай така полученият член 8λπ променя стойностите на САМИТЕ метрични тензори,а НЕ на тензорът Тμν за разпределението на силата на гравитацията!Нали така?

И тогава,ако вземем предвид моята хипотеза,че λ=n/ρ ,то този израз стойността на КОИ стойностти ще измени,А?На g или на Т?

И КАКВО ще последва от това!??

Следиш ли Ми МИСЪЛТТА,А!?   8)Щото,ако отговорът е ДА,то СЛЕДВА и да си НАясно,че след като имаме мярка за ПЛЪТНОСТТА на материята в САМИЯТ ЧЛЕН,който си ВЗАИМОдейства С МЕТРИЧНИЯ ТЕНЗОР,то тогава следва и,че присъствието на материя изменя САМИЯ МЕТРИК!А какво показваше МЕТРИКА,А!??

Не беше ли ТОЧНО ИЗМЕНЕНИЕТО на кривината на времепространството в зависимост от НАЛИЧИЕТО на материя в него!??  ;D

Тогава КАКВО става,ако метричния тензор ТРЯБВА да се умножи ОЩЕ ВЕДНЪЖ с член който СЕ ВЛИЯЕЕЕ от НАЛИЧИЕТО на материя във времепространството,А?   8)

За САМОреферентни уравнения ЧУВАЛ ли си?А за задачата за 3 тела!?Или пък за теория за апроксимациите!?? ??? ??? ???

Какво става когато ПРОМЯНАТА на един член на уравнението води НЕизбежно до ПРОМЯНАТА на ДРУГ!?

Ако удариш една топка в стената и после Я Спреш с ръка КАКВО УСЩАШ,а!??Вирации?Затихващи вибрации!??

Тогава КАКВО става,ако вкараш МАСАТА,в един член,в който ВЕЧЕ я има,но НЕ можеш да я ВКЛЮЧИШ в него!?


Става РАВновесие ЩЕ ТИ КАЖА!Имаме ПРЕХОД към НОВО състояние на РАВновесие където КОЛКОТО повече маса вкарваш в една система,толкова повече Я НАПУСКА и ОБРАТНОТО!Получаваш един НОВ метрик,където свойствата на времепространството СЕ ПРОМЕНЯТ не само въз основа на времето,но също така и въз основа на различното ПРОСТРАНСТВЕНО местоположение на една точка СПРЯМО едно разпределение на материята в даден момент!Тоест,времето променя пространството,но И пространството ПРОМЕНЯ и СЕБЕ СИ,и ВРЕМЕТО!А физическата интрепретация на НЕпостоянно време КАКВА е,А,се`шаш ли СЕ!???  ;D

Много е ПРОСТО всъщност-ДВИЖЕНИЕ-оказва,че е НЕвъзможно да има ДОРИ и едно тяло,което да може да ЗАПАЗИ своето местоположение ПОСТОЯННО във времето по отношение на ВСИЧКИ останали тела!  ;D

И това ДВИжение в какво се ТРАНСформира,А!?

Признавам,това вече е мааалко ПО-труден въпрос!  ;)

В ПРОМЯНА на самото РАЗпределение на масата във Вселената!И то промяна при,която КОЛОКОТО ПОВЕЧЕ маса се струпва на едно място,ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ нарастват силите,които да я ОТпределят,тоест нараства стремежът на масата в ПОКРАЙНИНИТЕ на „скупчването“ да се ОТДЕЛЯ от него,а колкото повече ПРАЗНО ПРОСТРАНСТВО се „скупчва“ на едно място,толкова повече нараства стремежът ТО да СЕ „ПРИВЛИЧА“ с „друго“ празно пространство като в процеса РАЗбива скупчванията от материя!И това на физически „език“ КАКВО ОЗНАЧАВА,А!?  8)

Че Вселената ще нараства с УСКОРЯВАЩ се темп като големите „скупчвания“ от материя ще бъдат ПЪРВО „заобикаляни“ от големи ПРАЗНИ пространства,а впоследствие и „РАЗграждани“ от тях!До получаването на отделни АТОМИ и ЕЛЕМЕНТАРНИ ЧАСТИЦИ в КРАЯ на този процес!Точно това,което се И НАБЛЮДАВА!  ;D

А скоростта на този процес,а ЗАЕДНО с нея и времето нужно за неговото ПЪЛНО протичане,а съответно и ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ЖИВОТА НА ВСЕЛЕНАТА,която именно ТО се явява,големината на ГРАВИТАЦИОННАТА СИЛА,РАЗМЕРЪТ на „скупчванията“ на материя,на празните пространства и СРЕДНАТА им плътност,както и ГОЛЕМИНАТА и РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ОТКЛОНЕНИЯТА от тях,тоест на практика ВСИЧКО,което ни е необходимо за да РАЗберем ЦЯЛАТА структура на Вселената във ВСЕКИ един момент от времето се определя ИМЕННО от Големината на този „член“ n,за който Ти Говорих!Разбираш ли!?

Или тооооолкова „напредналият“ Ти Мозък просто НЕ може да побере КРАСОТАТА на този ИЗРАЗ!?  :)  ;D   8)
И ще познаете истината,и истината ще Ви направи СВОБОДНИ!


Неактивен Странник

 • Потребител неЧовек
 • *
  • Публикации: 585
 • Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
След всичките преписани словоизлияния видяхме лекция по физика в която има грешки разбира се .
Слаб преписвач и репликатор си... освен да копираш друго не умееш.
Но в лекцията взлюка липсва...ама тотално.Нито думица за него. О,чудо - ама как така ?
Извод?
Пълна несъвместимост за взлюка с това за което говорим - реалната Вселена.
Неспособност да се вплете взлюка с физиката - съвсем обяснимо разбира се.
Не, Гласи - няма да ти развивам аз теорията която е абсурдна и несъстоятелна по всеки смисъл.
Развивай си я сам  да те видим докъде ще стигнеш ... мен не ме брой. Няма да ти направя тази услуга.
Кое избирам да следвам ли?
Вселената - тя е Учителя !

А наглостта  и арогантното ти поведение още повече дразни всички тук.
Времето ти тук е преброено ако продължаваш в този дух.
Това е второ официално предупреждение.
Първото официално предупреждение беше по повод гадния ти навик да шариш писанията си. Дразнещо е .
Но ти си нагъл и безочлив и преодължаваш да го правиш защото не те интересуват другите ни най малко.
Последствията - тук няма да има място за теб...този форум не е място за теб ако ще ми го раздаваш като слон в стъкларски магазин.
Всички твои публикации ще бъдат изтрити напълно заедно с регистрацията ти тук.
Предупреден си!
Трето предупреждение няма да има.
Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Бъди промяната която искаш да видиш в този свят!


Неактивен Mортиша

 • Зарибен
 • *
  • Публикации: 416
 • Дзен
абе този МАНГАЛ още ли се мотае тук...
ади  с мръсна газ към казаните да се ровиш в боклука...
аййдее,че вече замириса сериозно на лук и развалено от теб...
„Най-добрият начин да се спасиш от чуждите дракони, е да си имаш свой собствен Дракон”