Форум за Духовни Търсачи
Дзенкс!

„Златни стихове на Питагор”.

Гост · 1 · 2458

Мортиша

  • Гост
„Златни стихове на Питагор”.
„Златните стихове” съдържат онази част от учението на Питагор, която той и неговите последователи признали за възможно да открият на непосветените. Лизий, негов ученик, след разгрома от тълпата на питагорейските общини във Велика Гърция, донесъл със себе си тези стихове в Елада, където завещал на своите единомишленици да ги четат сутрин и вечер. От Цицерон, Хораций, Сенека, Галиена и други древни писатели знаем, че това правило се е спазвало от питагорейците в продължение на векове. Те са се запазили за нас изцяло в коментариите на Хиероклес и в откъси у класиците и Отците на Църквата. Съобразно трите степени на посвещение, тези стихове били разделени на три части: „Приготовление”, „Очистване” и „Усъвършенстване”.
 
Златните стихове на Питагор[1]
 
Приготовление
 
Длъжен си на Бога Безсмъртен съвършена жертва да принесеш: вярата своя да пазиш, да почиташ паметта на великите герои, с обкръжаващия те свят да бъдеш в съгласие.
 
Очистване
 
Уважавай майка си и баща си, а също и твоите ближни.
Избери си за другар истински мъдър човек, слушай неговите съвети, следвай неговия пример и никога не се карай с него поради незначителни причини.
Помни за закона за причините и следствията в твоята съдба.
Дадена ти е възможност свише да победиш своите страсти. Така че обуздай в себе си с мощно усилие на волята, и алчността, и мързела, и сексуалните страсти, и безразсъдния гняв!
И когато си сам, и сред хора -  бой се от извършване на лоша постъпка! Пази своята чест!
Бъди справедлив и в словата, и в постъпките си, следвайки в тях непреклонно повелите на ума и закона.
Не забравяй, че неизбежната съдба води към смъртта всички хора.
Помни, че земните блага както с лекота се дават на хората, така с лекота и се изземват от тях.
Що се отнася до бедите, давани на хората според тяхната съдба, то ти трябва с кротко търпение да ги понасяш. Но при това старай се колкото е възможно да облегчиш тази болка. И помни, че Безсмъртните Богове не дават на хората изпитания, превишаващи техните сили.
Хората имат много възможности за избор. Много са сред тях лошите възможности, много са и добрите. Затова е нужно предварително зорко да се вгледаш в тях, за да избереш достоен път за себе си.
Ако все пак сред хората заблуждението вземе връх над правдата – мъдрият се отдръпва и чака истината да се възцари отново.
Слушай внимателно това, което Аз ще ти кажа и запомни:
Нека да не те смущават постъпките и мислите на другите хора, нека те да не подбуждат в тебе вредни думи и деяния!
Слушай съветите на хората, сам размишлявай неуморно! Нали само глупакът действа без предварително да размишлява!
Прави само това, което после няма те хвърли в мъка и няма да ти послужи като причина за угризение на съвестта!
За работа, която не познаваш, не бързай да се захванеш веднага, а обучи се преди това – само тогава ще постигнеш успех!
Ти не трябва да изтощаваш тялото си, а се старай да му даваш храна, напитки и упражнения по мяра, за да укрепне твоето тяло не познавайки нито излишества, нито мързел!
Съблюдавай доколкото е възможно порядък в своя живот. Изгони разкоша във всичко! Нали той възбужда завист у другите хора!
Не бъди скъперник!
Също така не пилей доброто, подобно на безделник!
Прави само това, което няма да те погуби нито сега, нито после! И затова обмисляй предварително всяка своя крачка и постъпка.
 
Усъвършенстване
 
Да не затвори сънят твоите отегчени клепачи, преди три пъти да си спомниш своите постъпки през деня. Като безпристрастен съдия ти ги разбери, запитвайки се: „Какво добро направих? Кое от необходимото не изпълних?” Така проверявай подред всичко, което си правил през деня от сутринта до вечерта. И за всичко лошо, което си направил, строго се разобличавай! И се радвай на сътвореното от теб добро, и на успеха!
Използвай това наставление, мисли над него непрестанно и се постарай да го следваш винаги! Защото Моите съвети ще те приближат до Съвършенството! Поръчител на всичко да бъде Този, Който е вложил в нас доказателство за Божествената Същност и висшата добродетел!
Заемайки се с работа, обърни се преди това към Боговете с искрена молба – за да завършиш с Тяхна помощ своята работа!
А когато укрепнеш по своя път, тогава ще узнаеш всичко за Безсмъртните Богове, а също и за хората, за това, по какво се различават помежду си, за Този, Който ги съдържа в Себе си, явявайки се тяхна Основа, а също за това, че цялото Мироздание е по своята същност Единно Цяло и че във Вечното няма мъртво вещество.
Познавайки това ти вече няма да грешиш: защото всичко ще ти бъде открито!
Ще знаеш още и това, че хората сами си навличат всички свои нещастия – с вината си поради неведение! И че те наистина свободно избират своите съдби!
Горко им! В своето безумно заслепение хората не виждат, че желаното щастие се крие дълбоко в тях самите!
Много малко са между нас онези, които могат да отхвърлят от себе си нещастието със собствени усилия, защото хората са слепи за разбирането на закона за изграждането на техните собствени съдби! Като колела те се търкалят от планините, теглейки след себе си бремето на причинените от тях в миналото вреди на другите и кавгите, което незримо управлява техните съдби – да самата им кончина...
Вместо да търсят свада къде ли не, хората би трябвало да я избягват, отстъпвайки без спор...
Само ти ли, о Зевсе всемогъщий, имаш сили да избавиш рода човешки от нещастията, показвайки им тъмата от неведение, която заслепява техните очи?!
Но все пак не трябва да се губи надеждата за спасение на хората от този мрак – защото всеки човек има Божествен корен и природата е готова да му открие тайните на битието. Ако и ти проникнеш в тях, то скоро ще се изпълни това, което Аз ти предричам!
Така излекувай душата си! Това ще ти отвори пътя към Освобождението!
И се въздържай от хранене с плът: това е противно на твоята природа и ще пречи на твоето очистване!
И така, ако искаш да се избавиш от земния път, ръководи се от това свише дадено ти разбиране! Нека то да ръководи твоята съдба!
И след като преобразиш напълно душата, ти ще можеш да станеш Безсмъртен Бог, смачквайки със крак смъртта.