Форум за Духовни Търсачи
Дзенкс!

Космосът на Душата

Неактивен Странник

 • Потребител неЧовек
 • *
  • Публикации: 585
 • Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?

"ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА..."


Създателят е всезнаещ Господар на Свещения мрак толкова, колкото и на Благословената светлина.

В този труден момент на преход, когато човешкото съзнание се разпъва между двата противоположни полюса, хаосът се проявява като контраст във вашия свят. Но въпреки това във фибрите му, в безумния му вихър, е плетен редът, заложен във всяка форма на живот и интелект в Космоса. В хаоса има ред, макар и обгърнат във фините мистерии на природните измамливи ритми. Щом проумеете и усвоите тази истина във вашето познание, ще се впуснете в пробуждавето на промяната, както падащите листа танцуват и се носят по вятъра.

...

ПЪРВОСЪЗДАТЕЛЯ Е - ВСИЧКО-КОЕТО-Е, КОЕТО-НЯКОГА-Е-БИЛО И КОЕТО-ВИНАГИ-ЩЕ-БЪДЕ.

...
Вие сте искри от пламъка, частици от Абсолюта, избрали да упражняват свободна воля при приемането на материална форма отново и отново - пълноправни богове. Като съзнателни същества, преживявате и изучавате алхимията да се извисявате над материята и да се завърнете към духа, истинското предназначение на изкачването по еволюционната спирала към осветяването. Колкото и дълго да е пътуването към дома, като съ-творители вие се обединявате, за да се върнете към Източника в безкрайния цикъл на живота.

...
Заедно с галактическото си семейство ще изпитате от първа ръка пълното съвършенство на сътворението - божествената експлозия - излъчване, което вие като инкарнирани души ще имате привилегията да изберете да преживеете тялом в близко бъдеще.

...
Упойката отслабва и човешката раса е принудена да изпита и почувства какво става с Гея и децата й. Дотолкова сте вцепенени от сцените на жестокост, унищожение и мрак; дотолкова отчаяни от медийната експлоатация, че Силата трябва да усили честотата, за да стигне до вас. Ако в края на краищата вие сте така упоени, че не можете да чувствувате страх и отчаяние, тогава не могат да ви манипулират да реагирате в масов разум, и ние ви предлагаме да обмислите този сценарий като една от истинските причини за страданието в света. Пробутват ви го и ви промиват мозъка с него.

...
Безразличието е истинската причина, поради която интензивността на човешкото насилие и отчаяние е достигнала до такова непоносимо ниво.

...
Ала все повече хора стават свидетели как хаосът се превръща в ред,, отново... както в началото. Както от тъмнината на утробата майката се гърчи и извива от болката на преминаването ви през родилния канал, така сега Майката Земя тръпне в мрака на нощта, докато се подготвя за своето прераждане в ярката светлина и за възхода си по еволюционната спирала.


ОСВОБОЖДЕНИЕТО


Гея навлиза в следваща вибрационна фаза на своята еволюция, и вие или ще засияете като коледно дърво, или ще ви изговят бушоните. Ако можете да усетите и усвоите аналогията на Земята като макрокосмос на индивидуалното ви умствено-емоционално-физическо тяло, ще разберете, че земните промени са отражение на процеса, който е навлязъл в своята най-решаваща фаза на трансформация.

...

Човекът е нарушил равновесието и населението се е разраснало неимоверно, затова е трябвало да стане някаква голяма катастрофа, която да намали значително броя ви, и световните правителства го разбират. И тъй като медицината, условията на живот и хранителните източници са увеличили чувствително продължителността на човешкия живот (докато контролът над раждаемостта все още се забранява от повечето религии и е непознат в много държави от третия свят), се развива немислимият сценарий 6 млрд. човешки същества да нараснат до 20 млрд. в рамките на 20 год. Майката Земя не може да издържа товара, който носи сега, да не говорим за тройно по-голям, което се отразява в изригванията и яростните й бунтове под формата на земетресения, вулканични изригвания и морски бури. Тя се отърсва от вас, както яхнатият жребец въстава срещу тежестта на своя кандидат-господар.

...
Ако не се обедините и не предприемете спешни действия, за да я спасите - като извисите вибрацията й - самата Гея ще поправи дисхармонията.
...СЪЗНАТЕЛНО ПРЕЧИСТВАНЕВ отчаяния си стремеж към светлина се пазете от самозвани спасители и съвременни Месии.
...
Много шарлатани са надянали одеждите на Бялото братство.
...

За да разпознаете истинските просветители, обмислете няколко прости въпроса - дали ви помагат да се излекувате, или искат от вас да следвате техните доктрини и да се прекланяте пред храмовете им? Дали насърчават себеоткриването и осъзнаването ви, като ви насочват навътре, или ви сочат "пътя", като ви тласкат по своя път на "просветлевие"? Дали уважават силата ви, или ви я отнемат?

...
Просветлените, които са дошли, за да ви помогнат в този преход, искат да ви вдъхнат сила да откриете вашата собствена истина. Няма да приемат да възхвалявате познанието им или да почитате егото им и ще се откажат от преклонението ви.

...
Чували сте за огромната мрежа, която била хвърлена около планетата ви от властните сили на Анунаки по времето, когато смятали, че като ви лишат от богатствата ви, ще ви завладеят завинаги. Молим ви да започнете да визуализирате златната паяжина, която преде любовта ви чрез тази мрежа: триъгълници от светлина, които се разгръщат и свързват със светлините на най-отдалечените краища на Галактиката. Мрежата ще се разплете и разкъса, а експериментът за установяване на контрол ще се провали и Анунаките (прастарите воини на Галактиката) ще умрат в студения мрак на глада си.

Анунаки - древни воини от Нибиру, далечна планета, чиято елиптична орбита около Слънцето завършва цикъла си на всеки 3600 земни години.


Гея се подготвя за своя възход. Това е вашата мисия, независимо как се предрешава животът, докато вие разигравате сцените.
Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Бъди промяната която искаш да видиш в този свят!


Неактивен Странник

 • Потребител неЧовек
 • *
  • Публикации: 585
 • Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
ОТВАРЯНЕ НА АРХИВИТЕВсе още търсите Големите зали на Учението в 3-измерен контекст, което отчасти е причината все още да не сте открили хранилището, скрито в Земния Сфинкс. Надявате се да отворите някаква магическа врата към позлатената библиотека, която съдържа всичките тайни на сътворението - завесата се взига и човечеството получава познанията: отговорите на неизвестното. Имайте предвид, че тази картина няма нищо обща с действителността, която ви очаква при разкриването на символичните зали, които според вас лежат скрити в пясъците под Великия Сфинкс в Гиза.

...
Космическата библиотека е закодирана във вашата ДНК.

Каквото Горе, това и Долу.
Планът на макрокосмоса
е заровен в микрокосмоса
и всичко е безкрайно.
От семето се ражда развитието и от дървото
възраждането.

...
Какво да кажем за голямото хранилище под изображението от Сириус, Сфинксът, пазителят на Гиза? Там лежи вибрационният двигател, необходим за възстановяването на 10-те нишки на ДНК, които Анунаките са ви отнели, когато са хвърлили мрежата около планетата ви. Този спусък скоро ще се задейства и щом тайната се разкрие, ще започне алхимическата реакция. Но този ключ ще се завърти едва когато достатъчен брой хора достигнат нужното ниво на съзнание за съединяване на 3-тата нишка на ДНК. Щом разберете как става това на холографско ниво, ще изгубите желание да проникнете физически в илюзорното франилище. Всъщност, в силния си стремеж да разгадаете мистериите, внимавайте да не попаднете във водовъртеж на някакво ниво, защото само Господалката на Шифъра може да освободи ключовете към архивите и трябва да преодолеете много препятствия, преди тя да ви покаже прохода.

На планетата Марс в района Сидония също има загадъчни фигури на сфинксове, които символично отразяват земните сфинксове, и вие вече проучвате връзката помежду им, като признавате синхронията на марсианските скулптури в настоящия момент на пробуждане. Все още ви предстои да откриете, че под марсианския Сфинкс има многоизмерна врата, която е двигател за задействане на хранилището в Гиза и Единствената Господарка на Шифъра ще свърже 3-я елемент на триъгълника с тези 2 вихъра. Тя вече е получила кодовете за влизане и се е приготвила за Голямото отваряне. Готви се да ви поведе обратно към светлината и напътствана от емисарите на светлината от висшите светове, се подготвя активно да изпълнява тази мисия в течение на хиляди земни години. Именно сега, когато вашата Слънчева система навлиза в тази динамична фаза на трансформация, тя ще превърти ключовете на Сириус към вселенски възход.

...
Време е да пригодите олтарите си, за да почитате и вибрирате към 7-те посоки:
Север
Запад
Юг
Изток
Горе
Долу
Вътре.

...
Под повърхността на голям брой небесни тела във Вселената съществуват безброй цивилизации, които се отличават със своята сложност и разнообразие.

Животът под повърхността на Гея изобилства с колонии, които са населявали множество пластове в течение на милиони земни години. Изглежда, че идеята за живот под повърхността ви стряска, но въпреки това добре познавате видовете от животинското царство, влечугите и насекомите, които проникват и се крият в пещерите и пукнатините на Земята. Не забравяйте, че недрата й са пълни с подземни реки, протоци и езера - не сте ли се убедили, че най.важното условие за живот е водата? Повечето подземни същества почти не се нуждаят от светлина, за да оцелеят, и макар че животът без слънце е непонятен за вас като звездни деца, той съществува. Способността на живота да се приспособява към условията на околната среда и да мутира в нови форми е един от най-красноречивите примери за собственото ви безсмъртие.

Не бива да пренебрегвате и факта, че повечето правителства на по-развитите страни са построили сложни подземни тунели, бази и военни зони, голяма част от които са вече населени и успешно обитавани в продължение на доста години. Други служат за бъдещи евакуационни станции за световните лидери и военния елит като част от условния план, в случай че трета и последна световна война унищожи условията за живот на планетата.

Не мислите ли, че знаят нещо повече от това, което ви казват?
Започвате да си спомняте за Атлантида, защото сега трябва да разширите възгледите си, като включите възможните реалности, които сте пренебрегвали или забравили. Изгубената Цивилизация наистина е съществувала в 3-измерната действителност, първо на повърхността на Земята, а по-късно под нея, и много от мутациите, създадени чрез генетичните й експерименти, все още населяват недрата на вашата планета - същевременно ви напомняме, че и вашите биологически лаборатории се намират главно под земята. Сега пресъздавате отново сценария на Атлантида, нали? Като правите този паралел, запалвате искрата на праисторическата си памет, защото именно в марсианската подземна станция нашествениците Анунаки планирали да вазладеят цивилизацията на Атлантида, и нещо повече, заявяваме ви, че и сега под повърхността на марс съществува цяла цивилизация и ... Тайното правителство е наясно с този факт.

Марсианските постройки най-сетне бяха идентифицирани и някои от най-блестящите ви умовечертаят галактически карти. Прави се паралел между пейзажа на Сидония и триъгълника на Стоунхендж, Ейвбъри и Гластънбъри във великобритания и тона наистина е голям скок във възгледите ви за Космоса. Започвате да прониквате в геометричните фигури на пейзажа, построени от интелигентни същества, и тъй като свещената геометрия на Сириус разкрива многоизмерните паралели, тайните на Марс скоро ще бъдат разкрити.

Връщаме се отново към съзнанието на повърхността и 7-те свещени посоки, и ви обръщаме внимание на Хеопсовата пирамида в Гиза. Нейната 4-странна пирамидална форма всъщност представлява половин осмостенник; отразява мъжката вибрация, като сочи към Слънцето. Другата половина на осмостенника, женската част на пирамидата, продължава надолу, като сочи към сърцевината на Земята: етерното огледало на горната форма. И тъй като възприятието ви за пирамидата е силно ограничено от изучаването само на едната половина от цялото й етерно тяло - т.е. горната половина на осмостенника - не сте успели да го дешифрирате истински, нито да добиете представа защо или как египетските мъдреци са успели да я създадат. Постройката на повърхността - ян-половината на цялото, е завладяла въображението ви, докато мистерията на най-непроницаемите тайни на Египет се крият в обединението й с ин-отражението, което лежи отдолу. Това е Мъдростта, която ви се покезва отново и отново, въплътена в свещените ви символи: Тай-дзи Цю, 6-лъчната звезда, лингам-ломи, Слънцето и Луната, Дървото на живота.

...
Голямата пирамида е свободноенергиен прототип, създаден да служи на съзнателните същества на Гея от незапомнени времена.

...

Правим съответствие между мястото на вашата теменна чакра и местоположението на Царската зала или "транспортната зала", както ще я наричаме, защото преди да се задейства Големият катализатор, трябвало да се активизира епифизната жлеза на Фараона. Разположен в съда на гранитния "саркофаг", Фараонът използвал активиращият принцип Мер-Ка-Ба, за да накала етерната женска пирамида (магнитна) под повърхността на Земята да се завърти по посока на часовниковата стрелка. В същото време етерното тяло на мъжката (електрическа) материална пирамидална постройка отгоре се активизирала в посока, обратна на часовниковата стрелка. Когато вибрационната скорост достигнела честота в резонанс с уам (музикалната нота) на Фараона, етерната магнитна пирамида се изтегляла интеризмерно нагоре в електрическото мъжка въртящо движение с обратна посока, докато силата на тези две допиращи се полета всмуквала огнената Кундалини на Гея, излъчвана спираловидно от ядрото й, през енергийните канали на коридорите - като изстрелвала Фараона през измерните бариери на вашия континуум време-пространство, също както собствените ви тела експлодират в огъня на духовния екстаз, когато пламъкът препуска през мрежата от проводници, активизира чакрите ви и накрая озарява теменната ви чакра. Такава е истинската функция на коридорите; схващането ви за тези проходи като показатели за нива на посвещение е само частично вярно. Самото название "пирамида" (от гръцки: "пирос" - "огън", "мид" - "стрела") описва този процес, но без цялостната картина на Осмостенника и по-голямо познание за етерното не бихте могли да проумеете най-непроницаемата мистерия на вашия 3-измерен свят.

Следователно тайнственият процес ва материализация (връщане в тялото) изисквал обратния процес, като електрическото мъжко се завъртало в посока на часовниковата стрелка, а магнитното женско се завъртало обратно на часовниковата стрелка. Притеглянето на разделящите се форми пораждало материализирането, като Фараонът се връщал от звездните си пътувания в гранитната си колесница.

...
Технология на Сириус била пренесена на Земята от Анунаките и първите Фараони - Пазитерите на Архивите, знаели тайните, които били тяхно наследство. Да предположим, че Фараоните наследили познанието, което им позволявало да използват Голямата пирамида по същия начин, по който вие използвате съвременните космически ракети. Само че те преодолявали физическите ограничения на пространството, докато вашите астронавти очевидно са приковани към формата, но за това са виновни единствено управниците ви. Както споменахме, тайното правителство ви подава наготово само онова, което смята, че можете да усвоите, и което е удобно за неговите глобални стратегии и лични интереси.

НЛО (както сега ги наричате) използват принципа Мер-Ка-Ба: принципът на противоположно-въртящите се енергийни полета, които се сливат в едно. Знайте, че много от летящите обекти, които виждате в небето, са експерименти на собствените ви правителства и са резултат на взаимодействието и обмена им с извънземни технолози. Други са холографски образи, създадени да се свържат с менталните ви тела, да ви подготвят за сливането с многоизмерните реалности, когато цялата Слънчева система навлезе в това положение.

...
В дематериализацията няма нищо измислено, а само научни факти.

...

Голямата пирамида на марс е 5-стенна постройка. Свързана е с етерна подземна част от допълнителни 15 триъгълни нива, за да образува 20-стенник, Платоновото геометрично тяло, символ на елемента вода. И тази пирамида е функциониращ енергиен трансформатор, но на този етап все още не сте достатъчно еволюирали, за да проумеете използването и пречупването на светлината през нейните солидни отражателни камери.

Вие трябва да направите един гигантски скок.

..

От пейзажа на Сидония се излъчват няколко закодирани послания: "На тази планета има живот, има вода и имаме свободно-енергийни катализатори." Щом проучите цялостно съвършените съотношения, ще откриете паралели с постройките върху платото Гиза, както и с мегалитите и земните линии във Великобритания.

...

Наистина има интелигентен живот под повърхността на Марс, както и на Земята, и вашият властващ елит го знае още от средата на 20 век, когато учените Тесла и Айнщайн получаваха отворени послания от извънземния интелект за това как да построят свободно-енергиен акселератор. Експериментите им са продължение на това познание, защото след Втората световна война осъзнахме критичното положение на Планетата Земя и активно изпращаме на човечеството специфичните технологически способности, които са ви необходими, за да преодолеете невредими острите ръбове на следващите около 20 години.(?)
Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Бъди промяната която искаш да видиш в този свят!


Неактивен Странник

 • Потребител неЧовек
 • *
  • Публикации: 585
 • Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
ГЕОМЕТРИЯТА НА ПРОЯВЕНОТО СЪЗНАНИЕ


Започвате да разбирате и да усещате, че съществото ви, както и това на Гея, е съставено от много взаимнопроникващи се слоеве, а астралното ви тяло може и постоянно се отделя и слива с други измерения. По същия начин вашата Слънчева система, а всъщност и цялата материална Вселена, е съставена от различни етерни пластове и също преживява извънтелесни пътувания. Докато вашите учени се борят с философските приложения и научните възможности на паралелните вселени, те все още не могат да проумеят концепцията за телата във Вселената и за етерния двойник на тази физическа Вселена, който може да се движи и да взаимодейства свободно с другоизмерни действителности и други Вселени, подобно на собственото ви тяло ... по-забележимо, когато сънувате, медитирате и при астрална проекция.

...

Както призна най-накрая квантовата физика, съзнанието е източникът на материята; т.е., вашите учени сега започват да разбират как се образува материята - като съзнанието активизира квантовите вълни. Изначалният импулс, мисълта, надминава скоростта на светлината и само когато се забави до тази скорост, се заражда материята. Следователно може да се каже, че в известен смисъл материята е резултатът от забавянето на мисълта първо до скоростта на светлината, а после още малко, като се колебае напред-назад във взаимнопроникващо движение, докато накрая кристализира като материя.

...
Архитектурата на материята е построена върху вълните на съзнателно направляваната енергия, оформена във флуидна, постоянно променяща се матрица от геометрични пропорции и хармонии.

...
Това, което изглежда като безбрежно море от нищо, празното, е всъщност физическо същество, което се изразява в безкрайно променящи се геометрични фигури от съзнание.

...
Вълните и частиците на квантовата физика са елементарните носители на съзнанието, те образуват веществото на Вселената, както аминокиселините съставляват протеина. Нищо не е независимо. Колкото и далечни и откъснати да изглеждат нещата в 3-измерните възгледи, всяко измерение, съзнание, тъмно и светло, са само противоположни страни на Единното.

...
Да не забравяме и Ефирната паяжина, онова гениално разгръщане на нишките от златна светлина на Духа, които подобно на древните жени, се преплитат отвън навътре и като се свързват, обединяват Духовната светлина на любовта във всичките й измерения и в цялото й съзнание. Триъгълникът на светлинните влакна, тази най-свещена геометрична фигура в Космоса, въплъщава съзидателната експлозия на Триединството и е пътят на Семейството на Светлината... пътят към Дома. От тези възли в Паяжината, където се срещат 3-те лъча, се изпраща разноцветният спектър на вашата дъга към всички тела в Универсалното Същество, мостът, за който разказват митовете и легендите на различните народи. Ние участваме в нашето взаимно преживяване на духовно пробуждане чрез Паяжината, искрим с музиката на Единственото Сърце, величествената вибрация аум на Универсалното Същество, и именно върху тези струни се свири Музиката на Сферите. Изначалният оркестър не е нищо друго освен сърцето, което дърпа струните на съзнанието.

...

Духът на вашата разширяваща се физическа Вселена се спуска през своите вихри, пътувма из астралните нива, за да опознае както Аза на висшите си измерения, така и паралелните Вселени, които съществуват едновременно като божествени тела на Първосъздателя. Описвани като "черни дупки", вихрите, през които минава еволюиращото душевно съзнание на Универсалното Същество, всъщност са извивки на пространството, спираловидни енергийни тръби, които не се подчиняват на нито един от познатите ви закони на физиката. Вашите съвременни учени искат да определят черната дупка като някаква точка на отклонение, където материята по някакъв начин напуска материалната вселена, без дори да посмеят да обяснят къде отива. Съответно, ако науката пожелае да опише една бяла дупка като място за възраждане на материята, няма ли да й се наложи да определи откъде се излъчва, като се има предвид горното противоречие, че при напускането тя е отишла в "нищото"?

Тогава бялата дупка е този вихър, през който една страна от душевното съзнание на Универсалното Същество се завръща в своето материално тяло. И в двата случая описваме основно сребърната нишка, онази връзка между астралното и физическото, която или сте усещали лично в извънтелесните си пътувания, или за която сте чели и слушали от хора с близки до смъртта преживявания и астрални видения.

Процесът на раждането винаги представлява преминаване от една форма в друга, през свещения мрак към светлината, и отново обратно.

...

Не след дълго в линейното време ще познаете сливането на тези многопластови реалности. Напрягате се да си представите какво ви очаква и макар все още да не можете да ги възприемете, усещате приближаването му. Сега нещата се развиват по-бързо - много по-бързо, - и се завихрят към големия водовъртеж.

...

Повече няма да се чувствате сираци. Вашето галактическо семейство копнее за мига, когато ще се съберете отново в чест на освобождението на Гея и ще бъдете свободни от 3-измерните си принуди. Мрежата, която някога е държала Земята в мрачната власт на анунаките, просто не може да издържи на вълните, които Паяжината изпраща из цялото Универсално Същество и отвъд него, а Анунаките са изморени от своя експеримент. Надникнали са в своите епруветки и са установили, че природата на хибридното човешко съзнание е променила крайния резултат. Накрая ще разберат безмислието от въвличането ви в крайната полярност на техния преднамерен контрол. Губят играта, докато Земята се придвижва към просветление.

Наследниците на Анунаките, властващият елит, усещат как губят контрол, мрежата се разпада, а светлината печели и се вкопчват във властта и в името на собстеното си оцеляване. Изработили са допълнителна стратегия и са я задействали, за да ви попречат да прекратите мисията им, и поради тази причина са създали отново разновидност на структурната клетка на Анунаките в Интернет.

...


Наясно сте с използването на изкуствени органи, защото в тази област бяха направени много постижения, някои от които са положителни. По-загрижени сме за трансплантацията на органи и гени, която е предшественик на биокомпютърната технология. Много от вашите правителства прокарват законодателство, което разрешава на държавата свободен достъп до тялото ви щом го напуснете, за да се използва от медицината за трансплантация на органи. Уверяваме ви, че всяка клетка на тялото е напълно съзнателно отражение на вибрацията на душата ви, и като налагат вашия етерен модел и физическа тъкан в друго тяло, нарушават законите на божественото сътворение, намесват се в кармата на двама и осуетяват безпрепятственото пътуване на душата ви обратно към светлината. Частица от съществото ви неминуемо остава прикрепена към другия, а съдбата и на двете души се променя завинаги.

...

Някои от вас са развили своето съзнание и чувствителност, за да разпознават музиката на душата си - вибрацията аум. На някакво ниво усещате всяка клетка, доли всяка атомна частица, докато огласяте вибрацията на душевната си същност посредством вълните на съществото си към морето от съществуване. Трансплантацията на чужди органи не може да не породи дисхармония в тялото на приемника, защото в деликатността на вибрационните честоти, които остават извън физическата 3-измерна реалност, цялото е било нарушено... музиката е прекъсната. Донорът, чийто аум се запазва като далечна вибрация в тялото на другия, остава заробен в дълбините на сивата зона между Духа и материята, между светлината и мрака.

...
Периодът от време, когато тялото все още вибрира енергийно, макар да се обявява за "клинично мъртво" (съмнително положение, определено от сили извън свободната воля на индивида), в действителност продължава да носи песента на душата и следователно тялото трябва да се остави в блажената тишина, докато се осъществи докрай преходът. Когато музиката в тъканите и течностите на тялото спре, вече е невъзможно да се извърши трансплантация на органите му - това е опасна зона. Всъщност, ако органът съдържа достатъчно жизнена сила, за да се трансплантира, той все още носи душевната честота и не бива да се безпокои.

Извисяващото духа ви тяло не е предназначено да се свързва изкуствено и да се налага във вибрационния модел на друго същество, чието желание (принудително или не) да се вкопчи във физическия живот отрича душевния процес, начертан първоначално преди инкарнацията. Всъщност то със сигурност не е очаквало правителство, което да даде свободен достъп до душата ви и да отрече свободната воля в материалния свят. Това напълно противоречи на законите на кармата и не служи на възвишени цели. Освен това е недвусмислен показател за настоящото ви неразбиране и страх от смъртта, която продължава да се вазприема в съвременния ви свят като Краят на всичко.

Трансформацията на материята е начало на нова форма и естественият процес е цялото същество, съзнание и физическо отражение на живота, да преживее разпадането на физическото в своята цялост като нормален етап от собствената си еволюция.

Следотавелно смъртта трябва да се възприема като преход... продължение на съществуването и на еволюционния опит, вместо като край на живота. Семето се превръща в дърво, за да се превърне отново в семе.


НАСТРОЙВАНЕ


...
В действителност Атлантида била кристалният мас на най-големият потенциал на човечеството и процъфтявала в продължение на хилядолетия... докато неконтролираното натрупване на енергия, злоупотребата със силата, управлявана от технологията на по-късните епохи, нарушили равновесието и всичко било загубено. Малцина оцелели след големия катаклизъм от внезапвата промяна на Гея, толкова силен бил гневът й: толкова мигновен и безмилостен. Душите на Атлан, оцелелите, както и загиналите, се появяват сега, за да се уверят, че човешката раса, семе от тяхното семе, няма да повтори Грешката.

...

Вярвайте, че сте там, където трябва да бъдете, според първоначалното ви намерение, в сегашния момент на великата еволюция на вашето Слънчево Божество: във всевремието, в безвремието... придвижвате се към края на времето и отвъд него, веднъж и завинаги.

...

Когато говорим за "минали животи" или "древни" цивилизации, от наша гледна точка всъщност описваме една цяла панорама от едновременни преживявания. Същото важи и когато говорим за бъдещето - бъдещето на вашето Слънчево Божество, на Гея и на всяко същество, което съставлява тези тела - защото онова, което вие възприемате като наниз от хронологически животи и определени събития, ние разбираме като съзнание, което само се проявява с различни координати в континуума време-пространство.

...

Поколения наред маите използвали кристалните черепи, поставяли ги в астрономическите си обсерватории, в пирамидите и на други стратегически места. Великите ясновидци, Пазителите на Кристалите, били психично настроени към черепите и по този начин умеели да разчитат състоянието на Слънцето и на всички останали небесни тела в реално време - защото мисълта, от друга страна, пътува мигновено. Всъщност черепите не само давали достъп до развитието на Галактиката във всеки един мовент, но и освобождавали наблюдателя от линейното време - така че същите ясновидци можели да надзъртат в бъдещето и миналото на целия живот на Земята и в Космоса.

...

Единствено упълномощените Пазители имат пълен достъп до тях, макар че в редки случаи накои надарени медиуми са успявали да отключат част от входните шифри и да почерпят информация от там. Сега се правят нови открития, когато тузевните народи се събуждат от летаргията си - те са изчаквали това време, за да продължат напред. Съветът на Пазителите на Гея вече се е обединил, заема ръководните роли сред децата на Земята и ще събере 13-те черепа във вторичната фаза на изкривяването на времето. И това е било предсказано в ученията на старейшините и се е предавало чрез устната традиция, ясновидството и интуицията, както и чрез пряк контакт със звездните същества в различни моменти от появяването ни на вашата Земя.

...

В материалната Вселена има много популации от същества.
...
Опитваме се да покажем как времето се изопачава в материалната вселена и нещо повече, как времето не е независимо от пространството. Ще го разберете едва когато преминете отвъд 3-измернотониво на сравнение, и това е вястото, накъдето поемате, когато говорим за преминаването ви през черната дупка, през астралните нишки на Вселената и напред към следващото ниво на съзнание, докато цялото тяло от планети, звезди и небесни тела извисява съзнанието си.

Такова е великолепното разгръщане на Всичко-Което-Е, Което-Е-Било и Което-Винаги-Ще-Бъде, на което целият живот е едно отражение - един аспект. От простия камък край речния бряг, през най-сложната умствена постройка... до великите небесни същества на Вселената и отвъд тях, всички сме само частици съзнание от единственото; излъчваме вибрациите си през морето съзнание, като приемаме онези, които минават през нас, вдъхват живот и излъчват любов - в безкрайната последователност като вълните в океана.

Това е чудото на съществуването. Това е Смисълът.
Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Бъди промяната която искаш да видиш в този свят!


Неактивен Странник

 • Потребител неЧовек
 • *
  • Публикации: 585
 • Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
... Нито един човек, който живее сега в 3-тото измерение, не притежава способността да активизира сам някое свято място.
...
Пазителите на Енергията, онези, които могат най-добре да направляват енергиите ви и да улеснят хармонизирането ви чрез церемония, медитация и молитва, могат да се открият сред туземните духовни водачи, притежавали поднанието на тези места, което им е било предавано тайно, поколение след поколение от Мъдреците. Едва сега, когато най-после настъпи моментът на пробуждането, те започват да ви посрещат открито, защото вече не са обвити в мълчание. Те, гласът на Гея, се появяват сега - глас, който долита над океани и пустини, - за да ви направляват. Ето защо днес пътувате до най-отдалечените краища на Земята да търсите Пазителите. Влизате в резонанс със силовите места на Гея, приемате посланията й и в неприкосновен акт на магнетимна прегръдка най-сетне опознавате Богинята в нейната цялост.

В енергийния обмен всичко се понася нагоре... всичко се усилва. Говорим за постоянен, емпиричен процес, към който някои от вас са водени от духовните си водачи. Освен това има висши същества като нас, които работят с отделни личности, за да ускорят процеса им, така че да успеят да осъществят мисиите си и да служат на цялото. Други се събират под ръководството на посветени шамани и екстрасенси, чието предназначение е да привлекат съзнанието към тези вихри като част от индивидуалното и планетното посвещение. Но докато не протегнат ръка на земните Пазители на тези свещени центрове, няма да съучеят да отключат пазените там тайни, независимо колко чисти са намеренията им и колко искрени са обещанията им за мистични преживявания и духовно пробуждане.

...

9-те центъра на основната енергийна мрежа на Земята са: платото Гиза, планината кайлас в Тибет, английският триъгълник (Ейвънбъри - Гластънбъри - Стоунхендж), Британи, Перуанските Анди, планината Шаста в Калифорния, Долината на пирамидите на Теночтитлан в Мексико, Оаху на Хаваите и индианските енергийни колела в Ню Мексико. Вторичните места включват Айърс Рок в Австралия, Дамаск в Сирия, определени възлови места в Сибир (все още неизследвани), Синайската планина в Израел, Великденските острови и индианските енергийни колела в Гватемала и САЩ.

...

Интелигентни извънземни същества от вашата Галактика работят с правителствата ви от години. Земята изобилства от енергия, целият арсенал от ядрено оръжие, което понастоящем застрашава да изтреби живота на Гея, може да се обезсили за миг.

...

Нима зрителния ви фокус няма да се промени изцяло, докато се взирате в Космоса, за да послещнете дългоочакваното родство с прадедите си?

...

Доста показателно е, че неоспоримата яснота на глифовете, свръхизмерният им произход, е повлиял на съвсем малка група хора. Това отразява колко слепи са масите във възприемането на онова, което ги заобикаля. Упоени, те съзерцават холографските апарати, които изпълват телата им с наркотика на безразличието, и от своите кресла на инертност и зависимост ви проклинат за вашата гениалност и проницателност - за смелостта да се усъмните във властта и общоприетото. Скоро ще се изправят пред кармичните последствия от това безразличие, защото ако не се отворят за промяната, няма да са развили съзнанието, необходимо за включване във висшите енергии и смяната на времето. Мнозина ще се опитат да си тръгнат, да се преродят в други светове, където могат да продължат своята еволюция с много по-бавен ход... и така трябва да бъде. Но онези от вас, които ще останат, трябва да са вдигнати от съня, да обединят усилията си и да възстановят равновесието на Гея преди последната фаза на нейната трансформация.

..
Напътствието трябва да се дава безкористно на търсещия и никога не бива да се налага върху онези, които не го искат.

...
Съвсем малка част от земното население разчита знаците, които умиращата Земя изпраща на пазитерите си, докато се бори да оцелее въпреки безмилостната ръка на човека.


...
Влизането в кръга на житна фигура ви въвежда в нашите резонантни полета, променя вашата ДНК и повишава вибрацията ви, за да улесни разширяването на енергийните ви полета.

...

Щом искате космически кораби, можем и ги създаваме: холографски образи, които изглеждат материални, но не са.
Не ни трябват кораби, за да пътуваме до други светове, на вас също не ви трябват. Древните египтяни и тибетските лами са пътували тялом в други измерения и други действителности.Не ви предлагаме да се опитвате да възстановявате методите им в настоящия етап от развитието си, тъй като просто не е необходимо. Познанието е вътре във вас и винаги е било зашифровано там, във вашата ДНК, очакващо възстановяване - превъртането на ключовете.

Хубаво е, че надраствате интереса към НЛО, защото той ви разсейва от голямата картина.
...
Голяма част от човечеството преминава отвъд материалните нива и насочва вниманието си към нови възможности и далеч по-широки хоризонти.

...
Докато тайните военни служби се радват на домогването си до "тайната технология", за интелигентния живот в Галактиката тя е достъпно познание, защото в Космоса цари оживено общуване и културен обмен, а междупланетните пътувания са от полза за всички мирни цивилизации. Иронията в обсебването на познанието и засекретяването на експериментите им с въртящите дискове е, че когато най-сетне решат открито да признаят способностите си пред земните жители, вашата планета ще бъде в такома състояние на променено съзнание, че като раса това отдавна няма да ви интересува.
Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Бъди промяната която искаш да видиш в този свят!


Неактивен Странник

 • Потребител неЧовек
 • *
  • Публикации: 585
 • Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
ЗА ЛУЦИФЕР И МРАКА


...

Не могат да схванат възхода на цялата Слънчева система. ... Много от вас ще се придвижат заедно с планетата, докато те ще останат заключени в собствената си карма. ... Нещо повече, толкова са убедени в по-низшето ви положение, че не могат да приемат преминаването ви в по-висши състояния на битие, докато те самите остават в мрака, вкопчени във физическото. Или по-лошо, изхвърлени в бездната, в сивата зона между измеренията.

Все още не са разбрали природата на Духа... че всичко е в състояние на превръщане, на изкачване нагоре. Дори те еволюират към светлината, макар и бавно. Това е ключът да разберете дуализма и полярността и това познание ще бъде най-решаващо за възхода ви, щом наистина го осмислите и осъзнаете:

Дори най-тъмните същества

отражения на Всичко-Което-Е

пътуват по спиралата на възхода

и накрая преминават в Светлината,

защото такава е природата на Духа.

Изплувате от сенките на вашето минало, ставате свободни същества във всякакъв смисъл, но най-напред трябва да преминете през чернотата, процеса на изследване на най-дълбоките ви страхове като народ и като отделни личности.

...

Нещо повече, ще трябва да се научите да прощавате, защото това е великото изражение на Божествеността ви. знайте, че всяко същество - всяко едно същество - е на същата спирала заедно с вас. във всички измерения, независимо колко силно са се загърнали някои в тъмните си плащове, в тях винаги има искра светлина. Светлината е съзнание и всички същества са съзнателни на някакво ниво. Пътуваме заедно, завръщаме се у дома. Някои избират да отдават огромна енелгия на мрака, други бързо се придвижват към светлината, но това отново е отражение на свободната воля. Вярвайте, че е така и сте свободни да прощавате и да приемате изостаналите.

...

Представете си за момент какво би било необходимо, за да се изпълнява ролята на противоположност на светлината на Божията сила. Какво ли духовно същество би пожелало да поеме такава задача? Помнете, че ако вярвате във Всичко-Което-Е, тогава по определение трябва да вярвате, че Луцифер е част от цялото и можете само да приемете очевидното... че злият Луцифер, тъмният полюс на Божията светлина, в действителност е отражение на тази светлина. Тогава дяволът, аспект на Всички-Което-Е, предлага на вас, съзнателните мъже и жени, избора на свободната воля. Ето това ви отделя от животните; това е главната причина за съществуването ви.

... Само невежеството може да ви държи във вериги и когато изучите сенчестата си страна и приемете, че дори мракът служи на човечеството, ще действате изцяло в светлината.

...

Вие, като искри Божествена светлина, се откъсвате от Бог, за да се развиете като индивидуални същности; да опознаете собстевната си божественост; да съществувате. А после, след като сте се изправили срещу предизвикателствата на тази воля, да се завърнете към целостта - светлината.

Двата края на спектъра са само допълващи се аспекти на цялото: любов/омраза, горещо8студено; добро/зло. Това са динамични изражения на Единствения.

...

Действията на воините на мрака накрая ще се обърнат срещу тях самите.

...
Вие, пробуждащите се, ще бъдете призовани да помогнете на тези същества, защото всички трябва да се издигнат. Накрая всичко ще бъде озарено; такава е същността на Духа.

...
Всяко същество е отражение на Божията светлина.


ДНК И ГОЛЕМИЯТ ЕКСПЕРИМЕНТ


Това, което е истина за вас днес, ще се промени коренно в идните дни и откритостта ви към нови мисли и теореми утъпква пътя към разширено разбиране и нови възгледи. Въпреки външно видимия обществен упадък и унищожение, вие сте благословено поколение. Затова бъдете твърди, но не закостенели; правете разлика, но не бъдете скептични.

... Вашата раса е дете на много звездни същества и подобно на плеядианците, и ние сме взели участие в зараждането ви. Ние сме вашето семейство, както и вие сте нашето, и много са далечните ви роднини из безкрайните простори на Космоса.

... Съвсем отделев вид сте, Хомо Сапиенс, засят от много други системи и паралелни галактики... звездни същества от Проекта Земя.

Тъй като сте хибриди от много видове във вселената, расата ви е била многоизмерен екперимент в съзнанието на крайните полюси на физ. цействителност. Първоначално сте били проектирани с 12 нишки ДНК, светлинни кодове интелект, които щяли да ви дадат всички дарби и целия потенциал на звездното ви наследство - генетичния сбор на някои от по-еволюиралите същества във Вслената. Били сте предвидени като най-великата от всички интелигентни форми на живот в материалната Вселена, да владеете 3-тото измерение ккато никой друг вид дотогава. Смятахме, че ще успеем да създадем върховна раса от същества със светлинни тела, които да умеят да заземят висшите честоти, като кристализират формата с 3-тото измерение. Мислехме, че ще бъде мисия на светлината с благородни намерения.

Нашите Старейшини взеха участие в Проекта Земя, заедно с Емисарите на Светлината от много други измерения и системи.Никога не се празнувала по-голяма победа от засяването на Земята - успешното генетично свързване на ДНК кодовете на много видове - при което бяпа използвани отбран род бактерии като основна генетична структура, в която се вплетоха нишки различен генетичен материал, за да се създадат нишки, които вашите учени наричат "рекомбинантна ДНК". В усилията се обединиха същества от най-различни Галактики и вашата планета в много отношения стана центърът на Вселената, тъй като всички погледи бяха приковани към вас - появяващата се свръхраса човешки същества. Енергиите на Земята вибрираха в златно из Мрежата, докато очакването на Великата раса отекваше в Космоса.

Гея трябваше да стане най-чистата светлина в Галактиката, най-сладкият аум, който да се носи по вълните на космическото море, и най-голямата комуникационна станция във Вселената. Човекът щеше да бъде известен като златното дете на сътворението: безупречно физ. същество с върховни интелект, Дух и светлина.

Земният проект беше важен и по още една причина. Най-вероятно знаете от историята си и от тази на животните, че с кръстосването генетичната структура на вида отслабва. С течение на времето в генетично изолирания вид дефектите прерастват в слабости на нишката, която накрая умира напълно. Това също беше съобразено при засяването на Земята, защото смятахме, че със създаването на рекомбинантна ДНК гарантираме оцеляването на множество далечни цивилизации, които нямаха достъп до други раси, с които да се кръстосват. Със създаването на 4-те главни прототипа на човешката раса, всеки носещ генетичния материал на различни видове, осигурявахме оцеляването и на генетичния резервоар на Земята.

Скоро след създаването на тези 4 основни раси се намесиха полюсните сили на мрака и взеха контрол над планетата във всяко отношение. Оставиха ви само 2 активни нишки, незавършената матрица, и така ви управляват оттогава насам. Ако можеха, щяха да изключат и тях, лишавайки ви напълно от всякакъв интелект и родова памет за истинския ви произход. За щастие съществуването ви зависеше от двойната спирала, така че нямаха друг избор, освен да ви оставят двете жизненоважни нишки. Паметта лежи в тези кодове, защото те образуват ядрото на всяка една клетка на тялото ви, а господарите искаха да забравите завинаги Семейството на светлината.


Ето защо широко разпространеното схващане, че сте единственият живот във Вселената, било оформено и наложено в съзнанието ви. Ето защо религиите отказват да приемат живота на други планети, а правителствата ви крият връзките си със същества от други светове. Предшествениците на властващия елит се страхували, че един ден ще се реактивирате, и този ден най-сетне настъпи. Сега е моментът да си спомните.
Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Бъди промяната която искаш да видиш в този свят!


Неактивен Странник

 • Потребител неЧовек
 • *
  • Публикации: 585
 • Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
От Експеримента научихме, че подобно на съвременните ви генни инженери, сме се увлекли да се правим на Бог - прекрачили сме границите си - и че такава генетична манипулация ви лишава от процеса на себеоткриване и от пътуването на Духа. Лишава ви от избора, и се намесва във Върховния план на Създателя. Като деца на еволюйраща 3-измерна планета, вие не би трябвало да притежавате подобна генетична инсталация, защото не беше в хармония с естеството на еволюцията във вашата действителност. Всъщност вие трябваше да се заселите на Тея във физическия й стадий на еволюция и да се пробуждате като раса заедно с нея. Това трябваше да стане сега, предвидено от Първосъздателя, защото достигането на границите на физ. действителност и изострянето на крайностите в полярността й бяха част от плана за еволюцията на Гея.

На тъмните сили им е ибло позволено да осуетят процеса на инкубацията ви понеже, като всички дреги живи същества, е трябвало да изминете пътя на духовно издигане: никакви преки пътеки, нито тогава, нито сега.

...
Намерението ни беше да създадем паса от Супербогове на Земята. Как можахме да не догледаме очевидното - че искрата божественост във всяка форма на живот носи същото име. Душевната същност създава формата и слиза в материята, за да познае процеса на завръщането си към светлината. Това е смисълът на душевната същност. Никой друг архитект, освен Създателя не е способен на подобен замисъл.

Увлечени в ентусиазъм и егоцентрична съзидателност, ние повярвахме, че може да се конструира генетично една господарска раса, като забравихме, че смисълът на живота е да станете господари чрез процеса на слизане в мрака и завръщане към Източника. Иначе нямаше да има смисъл да се отделяте като съ-творци. Като Адам и Ева в рая, щяхте да получавате всичко наготово. Изобщо нямаше да има мотив или смисъл за съществуването на такава раса.

Смирихме се от урока на Великия експеримент, защото Първосъздателят позволи на мрака да унищожи шедьовъра ни, за да ни научи какво е кармичен дълг, правилно действие и основното разбиране за процеса на свободната воля. В известен смисъл ние сме точно толкова отговорни за заробването ви, колкото са и поробителите ви. След като преживяхме божествената намеса, сега знаем, че намесата в кармата на всяко живо същество противоречи на Универсалния закон. Ето защо се лъжете, ако вярвате, че ще дойде да ви спаси някой Месия, или че извънземни ще се спуснат и освободят Земята от лудите военни точно в мига, когато се готвят да натиснат копчетата за пълно унищожение.

...
Вселената наблюдава, очаква да направите еволюционния скок, който ви приближава до реализацията на видението ни, защото (независимо как изглежда) вие се превръщате в тази велика раса, каквото е било намерението на Първосъздателя. Сега, когато сте притеглени все по-близо до вихъра на тунела, се прекодирате с допълнителни нишки като естествено допълнение на онова, което започна някога като изкуствен експеримент.

... Върху каквито и лични преживявания да сте се съсредоточавали досега, ще откриете, че съзнанието ви се променя към по-галактическо усещане в смисъла да се реинкарнирате на Земята, докато тя преминава в тялото си в 4-тото измерение. Знайте, че сте част от група елитни същества, щастливци, които пряко са участвали в небесния възход като обитатели на планета, които се трансформират от физическото в светлинното тяло. Това е едно от най-редките събития във Вселената; изключителен момент във всевремието.


Във връзка с прехода на Майката Земя, личният ви еволюционен процес сега позволява възстановяването на третата нишка на онова, което учените наричат "излишната ДНК" - защото сте еволюирали до него като пробудени човешки същества от ХХІ век. Разбирате съвършенството на всеки живот и сложната му форма и проявление, но все пак приемате понятията "излишна ДНК" и "сива материя" като билогични истини и научна действителност. Наистина ли вярвате, че вътре в изключителната ви генетична структура и сложна неврологична мрежа Първосъздателят, Великият архитект, би вложил отпадъци?

... Вие се прекодирате с третата нишка, която ви включва във вашия 3-ти енергиен център, силовата чакра.

... Накои сега се прекодират с 4-та, 5-та, 6-та и 7-та нишки, защото просветените сред вас ще направят скок в още по-високи измерения от 4-тото и това е кармичната ви награда. Спечелили сте си крилата. Но какво ще се случи в повечето от вас, когато 3-тата нишка на ДНК, най-решаващата страна на еволюиращото ви съзнание, се активизира отново.

...

Ще почуствувате ускорение в силовите центрове, каквото не сте и сънували, въпреки напредъка ви в работата върху енергийното тяло. Говорим за Голямата екплозия, която протича на клетъчно ниво на вашето същество, а после огрява вълните помежду ви: нова светлина за човечеството.

Разбирането на три, съзидателната експлозия в резултат от електромагнитното привличане на две, ще ви даде гледната точка на Сириус за онова, което ще стане вътре във вас и между вас, щом напълно възстановите 3-тата спирала. Това е изключително важен ключ за процеса на трансформация, точно преди слънчевата ви система да навлезе в подготвителната фаза на своя преход през астралните нишки на Божеството.

А активирането на 3-тата нишка на ДНК,

ще усетитесъзидателния огън на

единицата и двойката, мъжкото и женското,

електричеството и магнетизма,

които се "свързват"

на податомно ниво.

Това ще задейства

галактическото ви прераждане.Сега сте готови да разберете какво означава преражзането ви във висшите измерения за индивидуалния ви процес и как ще се постигне на генетично ниво във всяко човешко същество, което избере да остане в тяло, докато цялата ви система преминава през тунела. Онези, които не са започнали процеса на пречистване и които все още задържат натрупана енергия и неосвободени емоции, и онези, чиите чакри са твърде задръстени, за да приемат светлината, няма да участват в индивидуалната и планетната трансформация. Това е решение на свободната воля, което всяко живо същество на планетата ви ще трябва да вземе през идващите години на извънредна промяна.

какво точно имаме предвид с "индивидуална трансформация"? Щом 3-тата нишка на ДНК се увие в съществуващата двойна спирала, тя ще свърже заедно другите 2 нишки, които сега съществуват като допълващи се огледални образи една на друга. Там, където 3-тата нишка свърже тези 2, отново ще се роди Синът. В самата ви структура, в съкровищницата ви на ДНК, преживявате ражзането на нов вид съзнание. във вътрешните ви галактики се тъче триъгълникът на светлинните влакна на Вселената, Ефирната Паяжина. Те също ще се понесат по вълните и ще се свържат с лъчите светлина на другите, чията ДНК се е променила по същия начин.

Запитайте се какво ще се случи във всяка една клетка на тялото ви, когато 3-тата нишка на ДНК свърже двойната спирала и образума триъгълник. Ще настъпи експлозия на новата форма и новия живот в клетъчния ви строеж, която ще изпълни с неописуем смисъл концепцията ви за озарение.


...Третата нишка на заспалата ДНК, т.нар. "излишна", сега се активизира, докато космическите енергии проникват през атмосферата и тялото на Гея се зарежда. Онези от вас, които са пречистили съзнанието си, ще бъдат първите, които ще почувстват тези променени вибрации. Ще познаете по повишената интензивност на емоционалните ви тела и усещането за извисено желание. Ще се чувствувате заредени с енергия, сила и копнеж за промяна - нетърпеливи да поемете контрола над живота си по най-продуктивния начин. Ще откриете, че се прочествате от непотребното, упражнявате свободната си воля по въпроси, които дотогава са ви били безразлични. Ще бъде така, сякаш някой е запалил огън под вас!

...

Сред тях ли сте? Започнали ли сте да си възвръщате наследството:светлината на абсолютна сила, която гори във вас? Ако сте стигнали до тези учения, вероятно вече сте в преход, защото нашите послания трябва да докоснат онези, които са започнали да повдигат воала. Докато го махате, ярката светлина на сътворението ще грейне ослепително в душите ви и ще осъзнаете, че преодолявате страха от всичко, което някога ви е вдъхвало страх. Какво е силата, в края на краищата, ако не безстрашие?

... Бъдещето е този момент, когато трябва да определите намеренията си и бързо да се устремите към целите си.

Сега голям брой пробуждащи се на Гея възстановяват 4-тата нишка и петата, предават ви информация от висшите светове. И вие се вълнувате, защото при ускоряването се замайвате от честотите и проблясващите прозрения. Като индивидуални единици съзнание, сте създали кармата, която определя как ще еволюирате в този процес и която по-късно ще определи колко добре ще усвоите космическите енергии, активиращи наново заспалите нишки. във вашия свят има дори хора, които ще възстановят всичките 12 нишки преди свещения преход. Това са Посветените, които ще служат на масите през пустинните дни, ще помагат на тези, които се нуждаят от подкрепа, докато енергийно съдействат на Пазитерита на Земята да поддържат енергийните полета на Планетата.

След вас не бива да има съперничество, защото това е лично преживяване, и сами определяте правилата в процеса на прехода, сами определяте скоростта. Сега, повече от всякога, е време да видите как се разгръща величието в другите, вместо да търсите отраженията на това "кои сте вие" или къде според вас трябва да се намирате на духовната стълбица. Непреодоляното его ще бъде най-голямата пречка за пробуждането ви. Трябва да се освободите от егото си.

...
Но все пак вие сте тук... мутирате в светлинния си аз, готови да приемете сиянието на светлината, лежала заспала във вас 100 000 земни год.

...
Това е еволюция в най-чист вид, където всичко е в състоявие на превръщане - на завръщане към Източника. това е пътят на всички самоосъзнателни същества, съ-творци на Вселената. Откъсваме се, гмурваме се безстрашно в тъмните води, за да преоткрием преживяването на своята неповторимост, смисъла, мечтата. Изправяме се срещу себе си като Едно, Монада; опознаваме отражението, Двойката на полярността; и тогава, винаги устремени нагоре, експлодираме с вътрешната светлина на Тройката, триъгълника - раждането на новото в нас.

...
Ние връщаме в Цялото индивидуалното си преживяване на избор и безусловна любов. ... Изправяме се срещу мрака, "дявола", за да познаем динамиката на страха и невежеството. сблъскваме се с "врага4, за да се научим на сътрадание и да овладеем силата на опрощението. Нуждаев се от его-съзнание като средство да разберем единството, единението на всички неща. С всеки урок ставаме по-светли.

...
Празнуваме пристигането си и започваме отначало, винаги устремени към по-високото... винаги устремени към величие. И при ввеки това е с различен ритъм, с различна скорост и фокус, защото това е свободната воля в действие.

Всичке пътища водят обратно към дома. това е пророчеството за самоосъществяване ва Върховното Същество, Всичко-Което-Е, Което-Някога-Е-Било и Което-Винаги-Ще-Бъде.


Има много врати... много отвори, и вие държите ключовете. Винаги са били във вас. Просто е трябвало да стигнете до този момент от еволюционното си пътуване, за да проумеете, че вече не могат да ви държат настрани от братята и сестрите ви в Галактиката. Измамата свършва сега, когато заявявате звездното си наследство и започвате бавно да си припомняте кои сте в действителност. Предстои ви да опознаете една изумителна Вселена, фантастични светове с такава невероятна красота и сияние, че ще бъдете зашеметени, когато най-сетне се освободите от заблудата на изолация и се присъедините към останалите във Вселената.

Докато вървите през зимата на Пустинните Дни, не забравяйте да носите фенера, така че изгубените да намерят пътя.


Патриша Кори - "Космосът на душата"

"Нека бъде светлина- каза Създателят на звездите"
Материалите в темата са предоставени с любезното съгласие на делфин-хадзапи

Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Бъди промяната която искаш да видиш в този свят!